Carski Rez na Zahtev – Trudnoća i Zdravlje

0

Koje su dobre strane planiranog carskog reza u odnosu na vaginalni  porodjaj a koje su dobre strane planirnog vaginalnog porodjaja u odnosu na carski rez na zahtev?

Carski rez na zahtev, CDMR (od engl. “Caesarean Delivery on Maternal Request”) termin je kojim se označava porođaj  carskim rezom po želji  trudnice, a da pri tom nema medicinskih indikacija za isti, dakle nema razloga za carski rez ni od strane majke ni od strane fetusa.

Carski na zahtev nije prihvaćena kategorija u našoj zemlji, po čemu nismo izuzetak.

Podaci kojima raspolažemo odnose se na situaciju u SAD-u, gdje se oko 2.5% svih porođaja godišnje završi carskim  rezom na zahtev.

Carski rez je ozbiljna operacija, sa svim mogućim rizicima i komplikacijama koje prate abdominalne operacije, zato se smatra kako za njega , kao i za svaki medicinski postupak, mora postojati jasna indikacija, kako bi se moguće komplikacije svele na najmanju moguću meru. No, o tome se priča, o tome se vode rasprave, a takođe i trudnice neretko izraze želju za porođajem na carski rez iako nemaju medicinske indikacije za takav porođaj.

Američki “National Institutes of Health“, NIH, uspoređivao je carski rez  na zahtev s planiranim vaginalnim porođajem (u slučajevima bez poznate i predvidljive patologije od strane majke i od strane fetusa) i zaključci su sledeći:

UTICAJ NA PORODILJU:

Dobre strane carskog reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj:

 • smanjeni rizik od posleporođajnog (is)krvarenja i potrebe za transfuzijom,
 • manje ozbiljnih hirurških komplikacija,
 • manja mogućnost razvoja stresne urinarne inkontinencije tokom prve godine iza porođaja; kasniji (2-5 godina iza porođaja) eventualni razvoj stresne urinarne inkontinencije nije povezan s načinom porođaja,
 • dobrobiti carskog reza na zahtev su veće kod porodilja više životne dobi (iznad 39 godina) i veće telesne mase.

Dobre strane planiranog vaginalnog porođaja u odnosu na carski rez  na zahtev:

 • kraći boravak u bolnici iza porođaja,
 • manja mogućnost razvoja infekcija,
 • manje anestezioloških komplikacija.

carski-rez-na-zahtev-clanak-1

Mogući rizici carskog  reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj:

 • više mogućih komplikacija u sledećim trudnoćama (npr. ruptura maternice, placenta previja, placenta akreta, ozlede mokraćne bešike  i creva, veća verovatnoća za (hitnom) histerektomijom)

UTICAJ NA DETE:

Dobre strane carskog reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj:

 • niža smrtnost fetusa,
 • manje novorođenačkih infekcija,
 • niža incidencija intrakranijalnog krvarenja i encefalopatije u fetusa.

Dobre strane planiranog vaginalnog porođaja u odnosu na carski rez  na zahtev:

 • manje respiratornih komplikacija i drugih poremećaja prilagođavanja,
 • kraći boravak u bolnici iza porođaja.

Mogući rizici carskog reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj:

 • respiratorne komplikacije (od tahipneje, respiratornog distres sindroma, pa do letalnih),
 • nezrelost, a s tim u vezi i respiratorne smetnje i drugi poremećaji prilagođavanja (hipotermija, hipoglikemija, češća potreba za intenzivnom neonatološkom negom).

Iako su podaci za upoređivanje  carskog reza na zahtev i planiranog vaginalnog porođaja nedovoljni , NIH preporučuje sledeće:

U nedostatku medicinskih indikacija za operativno dovršenje porođaja (bilo od strane majke bilo od strane fetusa) prednost bi trebalo dati planiranom vaginalnom porođaju.

 • Carski  rez na zahtev ne bi se smeo izvoditi pre navršenih 39 nedelja gestacije,
 • Carski rez  na zahtev ne bi smeo biti posledica straha porodilje od nemogućnosti adekvatnog kupiranja boli u porođaju,
 • Carski rez na zahtev ne bi se smeo izvoditi kod porodilja koje planiraju još trudnoća.

Kada trudnica razmišlja o carskom rezu na zahtev, u razgovoru s nadležnim ginekologom treba razjasniti dobre i loše strane takve odluke.

Kod nas je situacija povodom  toga jednostavnija jer još uvijek zakonski nije dozvoljeno operativno dovršenje trudnoće na zahtjev porodilje.

AUTOR:
spec ginekologije i akušerstva

 

Share.

About Author

Comments are closed.