Hernija (preponska kila) Kod Dece – Trudnoća i Zdravlje

0

Preponska kila (hernija, bruh lat. Hernia inguinalis)  je jedan od najčešćih uzroka hirurških intervencija u dečijem uzrastu. Preponske kile u dečijem uzrastu su urođene i indirektne – jer ne postoji slabost mišića prednjeg trbušnog zida kao što je najčešće kod odraslih.

Javlja se u 1-3% slučajeva, a čak tri puta češće kod prevremeno rođenih mališana, 8x češće kod dečaka nego kod devojčica 2x češće sa leve strane, a kod 16% dece sa obe strane.

Nastaju kao posledica nezatvaranja processus vaginalis-a peritoneuma (produžetka parijetalnog peritoneuma, koji predstavlja omotač trbušne duplje), koji se u preko 80% slučajeva normalno zatvori tokom prve godine života.

Na taj način je omogućen prolaz nekog dela ili kompletnog organa iz trbušne duplje (tanko crevo, delovi debelog creva, jajnik kod devojčica) kroz unutrašnji otvor ingvinalnog kanala.

Lečenje preponskih kila je isključivo hirurško.

Lečenje preponskih kila je isključivo hirurško.

Rizik od uklještavanja je veoma visok, naročito kod dece ispod prve godine života. Zato se preponska kila operiše čim se dijagnostikuje.

Operacija se izvodi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji i svodi se na uklanjanje kilne kese, kao i na rekonstrukciju ingvinalnog kanala. Operativno lečenje se sprovodi kao jednodnevno hirurško lečenje i to je najmanje traumatično za dete.

U izuzetnim slučajevima, kada se kilna kesa ne odstrani dovoljno visoko, može da dođe do ponovne pojave kile (recidiv), ili povlačenja testisa u ingvinalni kanal, što predstavlja indikaciju za novi hirurški zahvat. Moguće je da se nakon uspešnog operativnog lečenja kila pojavi na drugoj strani, pa je neophodno preduzeti identičan tretman. Ovo stanje je češće kod ženske dece.

Lečenje preponskih kila je isključivo hirurško.

Rezultati operativnog lečenja su veoma dobri (99%).

 

Share.

About Author

Comments are closed.