Muzikoterapija – Pevaj mi pesmu, laku, još u stomaku

0

Poznata je teza da nas muzika čini sretnijim, ispunjenijim, veselijim, opuštenijim. Ona takođe ima snagu da podseti, evocira, inspiriše. Bilo kako bilo, muzika je jezik koji komunicira bez reči i možda baš ta definicija najbolje opisuje esenciju muzikoterapeutskog pristupa na trudnoću i prenatalni period. Definišimo muzikoterapiju.

Muzikoterapija predstavlja skup tehnika koje se primenjuju od najranijeg detinjstva do duboke starosti,u dijagnostici, terapiji, prevenciji, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Primenjiva je i kod zdravih osoba, dece i odraslih, u cilju podsticanja razvoja i prevencije. Tehnike muzikoterapije koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a može da se  sprovodi   individualno i u grupi, u bolničkim i van bolničkim uslovima. Primenjuju je edukovani i posebno trenirani  muzikoteraputi. (Udruženje muzikoterapeta Srbije  www.muzikoterapija.rs).

U svetu su muzikotreaputi  sve češće deo stručnog tima i muzikoterapija se primenjuje  kako u radu sa trudnicama u cilju relaksiranijeg, opuštenijeg, povezanijeg i svesnijeg  prenatalnog perioda,  zatim može da pomogne pri samom činu porođaja,  ali i u slučajevima postnatalne depresije, te usled pojave različitih traumatičnih događaja poput prevremenog rođenja (odvojenost majke i bebe), eventualnih komplikacija, pa čak i gubitka bebe itd. Svakako njena primena, u zavisnosti od indikacije stanja, može da pomogne i majci i bebi.

Ovo su samo neki od muzikoterapeutskih ciljeva usmerenih na majku, no muzika može da ima i direktan uticaj i na sam plod, preko majke.

Konkretno bebice koje su bile izložene muzici pre rođenja, a i posle rođenja, uspešnije se razvijaju i rastu. One su generalno mirnije, regulisanije, bolje spavaju, poseduju veliki stepen imaginacije, znatiželjnije su i  osećajnije.

Preporučujemo:

www.hearttonesdoula.com,  www.soundbirthingmusictherapy.com i

www.synchronylab.com

 

Share.

About Author

Comments are closed.