Rast i Razvoj Deteta u 5. Godini – Saveti za Podsticanje Razvoja – Alarm za Roditelje – Trudnoća i Zdravlje

0

Kako se dete razvija u 5. godini života, emocionalni razvoj, razvoj govora i mišljenja, razvoj motorike, kako se podstiče razvoj, bezbednost deteta… i alarm za roditelje.

Između 4. i 5. rođendana dete prosečno dobije 2kg u težini i poraste 4-5cm. Dobar pokazatelj roditeljima da dete raste su okraćale pantalone i tesne cipele koje je dete nosilo prethodne godine. Rast nije ravnomeran tokom godine, postoje periodi intenzivnog rasta u visinu, a zatim period dobijanja u težini. Nema razlika u rastu dečaka i devojčica. Preporučuje se merenje jednom godišnje, na sistematskom pregledu; često i na nekim vratima u stanu ostaju zabeležene visine i datumi kao uspomena.

RAST I RAZVOJ U 5.GODINI – PODSTICANJE PSIHOMOTORNOG RAZVOJA

Psihomotorni razvoj odvija se spontano, predvidivim koracima, i roditelji zapažaju napredak u različitim oblastima razvoja.  Svako dete raste i stiče nove veštine svojim tempom. U nekom trenutku dete može da prednjači u odnosu na vršnjake u jednoj oblasti, ali istovremeno može da kasni u drugoj.

Kako dete raste, postaje sve više nezavisno i usamerava svoju pažnju na odrasle i decu izvan porodice. Uzajamni odnos sa drugima pomaže detetu u oblikovanju njegove jedinstvene ličnosti i sopstvenog načina mišljenja.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

Razvoj motorike

Deca su sa četiri i pet godina stalno u pokretu. Fizička aktivnost je za detetov razvoj i intelekt isto tako važna, kao i druge vrste igranja. Dete sebi postavlja nove izazove i preispituje svoju moć. Petogodišnjaci umeju da skaču na jednoj nozi, da se ljuljaju na ljuljašci, spretno penju, da se prevrću preko glave. Osim  svakodnevnih radnji kao što su oblačenje ili umivanje, većina dece je samostalno savladala i sportske veštine kao što su plivanje (bez pomagala), vožnja bicikla bez pomoćnih točkova ili rolera.

Postoje velike varijacije u motoričkim veštinama, kao što su bacanje, hvatanje, šutiranje lopte, vožnja bicikla, penjanje, ples i druge komplekse  aktivnosti. Neka deca imaju veću, a neka manju motoričku spretnost, neka su previše oprezna.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

Razvoj fine motorike:

 • Crta čoveka sa glavom, telom, rukama i nogama
 • Koristi prste da kopira trougao ili druge geometrijske oblike
 • Samostalno se oblači i svlači, mada još može da ima poteškoće pri vezivanju pertli
 • Jede koristeći pribor za jelo

Razvoj ovih veštima takođe zavisi od individualne sklonosti, ali i od prilike da dete, kroz igru i zabavu, vežba svoju finu motoriku.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

Razvoj mišljenja i govora

Povezanost razvoja mišljenja i govora odražava se i u govoru kao sredstvu za izražavanje situacije. Na početku dete objašnjava šta je uradilo, a kasnije šta sada radi. U predškolskom razdoblju sve više i češće verbalno planira aktivnosti. Podstičimo ga da nam objasni šta će da radi i kako će da “reši zadatak”. Dete neke pojave zna već pravilno uzročno da objasni. Koristi buduće vreme.

Dete zna svoju adresu i broj telefona; razlikuje bar četiri boje; razume kako se koriste predmeti u domaćinstvu.

Emocionalni razvoj

Socijalni kontakti su jači, dete je sposobno da organizuje zajedničke igre. Poštuje pravila. Konflikte koji se pojavljuju tokom igre pokušava da reši bez pomoći odraslih. Većina petogodišnjih dečaka igra se igara koje uključuj intenzivnu fizičku aktivnost, dok se devojčice češće igraju socijalnih igara.

Pol sve više utiče  na ponašanje deteta, način govora, izbor igara. U ovom razdoblju društvo vršnjaka postaje za dete jako važno, i utiče na njegovo ponašanje. Do ovog uzrasta deca su se igrala uglavnom svako za sebe, jedni pored drugih; sada počinju da se igraju zajedno.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

Deca ovog uzrasta samostalno koriste toalet. Mađutim, neka i dalje imaju noćno umokravanje. Ono se smatra normalnim do 4.godine za devojčice a do 5. za dečake

Uloga igre

U tom razdoblju prevladavaju igre uloga. Deca se igraju lekara, mame, tate, oponašaju životinje ili likove iz mašte. Inspiracija su im crtaći ili knjige. Kroz te igre mogu proživljavati stvari koje u realnosti nisu moguće.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

Igre s pravilima

U toj dobi deca već shvataju pravila određenih igara te se ih pri igranju više ili manje pridržavaju. To su npr. igre kretanja (žmurke, lisica, šta voliš da jedeš?, bojice,…), društvene igre (čoveče ne ljuti se), sportske igre. Glavna svrha tih igara je da dete nauči da prepozna i prihvati unapred dogovorena pravila.

Primerne sportske aktivnosti

Deca koja su stalno u pokretu  uključenjem u raznorazne grupne programe mogu bliže upoznaju različite sportove i istovremeno se zabavljaju, uče i razvijaju svoje motoričke sposobnosti, upornost, a pre svega potroše svoju ogromnu  energiju.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

SAVETI ZA PODSTICANJE RAZVOJA

 • Nastavite da čitate svom detetu. Podstaknite njegovu ljubav prema knjigama odlascima u knjižaru ili biblioteku.
 • Dozvolite detetu da vam pomaže u sitnim kućnim poslovima
 • Ohrabrujte dete da se igra sa drugom decom; to će mu pomoći da nauči o vrednostima prijateljstva i deljenja.
 • Budite dosledni u disciplinovanju deteta; objasnite mu šta od njega očekujete i sami se pridržavajte pravila
 • Pomozite razvoj govora svog deteta tako što ćete mu se uvek obraćati govorom odraslih; pomozite mu da proširi rečnik.
 • Pomozite detetu da reši problem kada vidite da je uzrujano, vodeći ga do rešenja korak po korak.
 • Dajte mu da bira između nekoliko mogućnosti (npr. šta će da jede za užinu, šta će da obuče, kada će da se igra).
 • U svakoj situaciji poštujte detetovu ličnost.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

BEZBEDNOST DETETA

Kako dete postaje sve samostalnije i provodi više vremena napolju, važno je da i dete i vi budete svesni potrebe da bude bezbedno. Ima veću svest o situacijama i ponašanju koje mogu da ugroze njegovu bezbednost. Ovo su neki saveti koji vam mogu pomoći:

 • Objasnite detetu koje ga opasnosti vrebaju u saobraćaju. Recite mu da se na igra na ulici i da ne trči na kolovoz za loptom.
 • Deca do sedme godine ne smeju samostalno da učestvuju u saobraćaju, i uvek treba da budu u pratnji odrasle osobe.
 • Budite oprezni kada dete vozi trotinet ili bicikl, na trotoaru a ne na kolovozu. Kaciga je obavezna!
 • Proverite sprave na igralištu. Uverite se da nema oštrih ivica ni polomljenih delova.
 • Nadzirite dete sve vreme, naročito kada se igra napolju.
 • Budite oprezni u vodi. Učite dete da pliva, ali ga nadzirite kad god u blizini ima vode, makar i u malom bazenu za decu.
 • Naučite dete da ne stupa u kontakt sa nepoznatim ljudima.
 • U kolima koristite sedište za dete, prilagođeno uzrastu.

Pedijatar, clan stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje o razvoju deteta u 5. godini života, emocionalnom, razvoju govora i mišljenja, razvoju motorike, kako se podstiče razvoj i drugo.

RAZVOJ DETETA U 5. GODINI – ALARM ZA RODITELJE

Svako dete razvija se na svoj individualni i jedinstven način, nemoguće je tačno predvideti kada i kako će usavršiti neku pojedinačnu veštinu. Dete ima svoj tempo; u  nekom trenutku može da prednjači u odnosu na vršnjake u jednoj oblasti, ali istovremeno može da kasni u drugoj. Važno je sagledati detetov celokupni razvoj i ponašanje i obezbediti mu uslove koji stimulišu njegov/njen razvoj I napredak.

Udruženje Pedijatara u SAD smatra da je potrebno konsultovati svog pedijatra, ako dete pokazuje neki od sledećih znakova mogućeg kašnjenja u razvoju u ovom uzrastu:

– pokazuje izuzetno plašljivo ponašanje
– pokazuje izuzetno agresivno ponašanje
– nije u stanju da se odvoji od roditelja bez većeg otpora
– ne može da se usredsredi na bilo koju pojedinačnu aktivnost duže od pet minuta
– pokazuje mali interes za igranje s drugom decom
– ne raguje na druge ljude, ili reaguje samo površno
– retko koristi fantaziju ili imitacije u igri
– čini se nesretno i tužno mnogo vremena
– izbegava drugu decu i odrasle
– ne izražava široku paletu emocija
– ima problema u jelu, spavanju i korišćenju toaleta
– izgleda neobično pasivno
– ne razume  naredbe, u kojima se koristi predlog za mesto (“stavi šoljicu na sto”, “uzmi loptu ispod kauča”)
– ne može tačno da kaže ime i prezime
– ne koristi množinu ili prošlost ispravno
– ne razgovara o svojim dnevnim aktivnostima i iskustvima
– ne može da izgradi kulu od šest do osam blokova
– čini se da nespretno drži olovku
– ima problema sa skidanjem/svlačenjem odeće
– ne može samostalno da opere zube
– ne može da opera i osuši ruke

Share.

About Author

Comments are closed.