Respiratorni Sincicijalni Virus, Uzročnik Infekcija Respiratornih Puteva – Brzi Testovi, Kako se Prenosi, Inkubacija, Lečenje – Trudnoća i Zdravlje

0

Ono što često nazivamo prehladom, je zapravo akutna infekcija gornjih disajnih puteva izazvana virusima. Respiratorni sincicijjalni virus (RSV) je glavni virusni uzročnik infekcija respiratornih puteva odojčadi i dece do  druge godine, bronhiolitisa  i pneumonije. U sve široj upotrebi  su  i brzi  testovi  na respiratorni  sincicijalni  virus (RSV) iz brisa nosa (RSV Ag).

Kod dece posle 2.godine, zdrave  dece,  adolescenata, i odraslih RSV infekcija je najčešće manje ozbiljna, sa simptomima prehlade, uz izuzetak imunokompromitovanih i  sa teškim hroničnim oboljenjima. Ali, kod mlađe dece do 2 godine, RSV može uzrokovati bronhiolitis (upala sitnih disajnih  puteva u plućima) i upalu pluća .

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je procenila u  2017toj godini  je RSV infekcija uzročnik 33 miliona ozbiljnih respiratornih infekcija godišnje. Od toga 3 miliona hospitalizacija i  60hiljada smrtnih ishoda  kod dece mlađe od pet godina zbog ove infekcije. Polovina ovih hospitalizacija i smrtnih ishoda je kod dece mlađe od 6 meseci. Odojčad koja su  hospitalizovana najčešće su  prethodno  zdrava i ona kasnije u životu, pokazuju  veću  sklonost ka razvoju  bronhoopstrukcija.

Najveći  broj slučajeva bronhiolitisa je blag i  dovoljna je kućna nega i  potporna terapija.

U sve široj upotrebi su i brzi testovi na respiratorni sincicijalni virus iz brisa nosa.
Kako se prenosi?

Bolest se prenosi kapljičnim putem, vrlo  se lako i  brzo  prenosi, dugo se zadrzava na površinama, garderobi, rukama, kvakama, igračkama, virus preživljava više sati  u  spoljašnjoj sredini.

Prenosi se sa osobe na osobu kontaktom. Javlja se i  kao  infekcija u  bolničom okruženju, naročito  na pedijatrijskim odeljenjima.

RSV infekcija je sezonska. Obično se događa od kasne  jeseni do proleća a vrhunac je u hladnim zimskim mesecima. Sezone su oktobar-mart  i  novembar- april.

RSV obično javlja kao epidemija. Smatra se da su sva deca  prokužena  RSV-om . Da su  sva deca imala infekciju, do  druge godine, ali samo mali broj  njih ima i ozbiljnu infekciju.

Inkubacija i simptomi

Inkubacija bolesti je kratka tri  do  pet  dana. Klinička slika može biti u  rasponu od blage infekcije gornjih respiratornih puteva do teških pneumonija. Ovu infekciju često prati i upala uha.

Simptomi RSV infekcije slični su  drugim  vrstama  respiratornih infekcija  kašalj, curenje nosa i  kijanje, kod osetljivih javlja se teško i otežano disanje “ sviranje “ u  grudima, povišena temperatura.

Dijagnoza se postavlja klinički, rtg snimak pluća, kad je indikovan, pokaziuje karakteristične promene a za dokazivanje prisustva virusa koriste  se serološkim pregledi  ili kultivacija uzoraka.

Medu serološkim metodama, najviše se koriste brzi testovi za detekciju virusnih antigena imunofluorescencija ili ELISA testovi.

U sve široj upotrebi  su  i brzi  testovi  na respiratorni  sincicijalni  virus (RSV) iz brisa nosa (RSV Ag). Uzorkuje se bris nosa ili  nazofaringealni  aspirat. Važno  je dostaviti  uzorak laboratoriji gde se test vrši u  što  kraćem vremenskom periodu, zato  što  osetljivot testa zavisi  od vremena proteklog od uzimanja brisa  do  izvođenja testa u  laboratoriji. U  upotrebi  su  brzi  imunohromatografski  kvalitativni  testovi za detekciju prisustva respiratornog sincicijalnog virusa u  nazofaringealnom brisu.

U sve široj upotrebi su i brzi testovi na respiratorni sincicijalni virus iz brisa nosa.
Najugroženija populacija sa rizikom da imaju  težu/ tešku  kliničku  sliku  bronhiolitisa i/ili  upale pluća   su   prevremeno  rođena deca, deca mlađa od dve godine  sa urođenim bolestima srca , hroničnim plućnim bolestima ili bolesti imunološkog sistema/imunokompromitovani.

Prevencija i Lečenje

Terapija je uglavnom nespecifična, simptomatska, potporna .

Za lečenje RSV infekcije, u  određenim posebnim indikacijama, ponekad, koristi se antivirusni lek Ribavirin. Pasivna profilaksa RSV-IGIV (hiperimiuni specifični RSV imunoglobulin) i monoklonalno antitelo.

Prevencija infekcije RSV–om pasivnom imunoprofilaksom monoklonskim antitelom protiv RSV–a (palivizumab) smanjuje učestalost ozbiljnijih infekcija i  hospitalizacija, daje se deci  do  dve godine  ali je i indikovana samo  u grupi navedene  visoko rizične dece.

Za sada je nekoliko  vakcina u  poslednjim fazama istraživanja i  očekuje se odobrenje dozvola za njihovu  upotrebu. Vakcina za prevenciju bolesti izazvane respiratornim sincicijalnim virusom  značajno  bi  sačuvala zdravlje dece, smanjile broj obolelih naročito  u  grupi  sa visokim rizikom za teški oblik bolesti  i smanjila troškove lečenja, naročito  hospitalne.
U sve široj upotrebi su i brzi testovi na respiratorni sincicijalni virus iz brisa nosa.

Share.

About Author

Comments are closed.