Dragan Vukanić

Kako se zaštititi od krpelja?

Krpelji, Kako se Zaštititi?

Boravak u prirodi, koji je toliko potreban deci, nosi i rizik od “kačenja” krpelja za kožu. Kako postupati tada, a kako se zaštititi?Krpelj je paukoliki parazit (iz reda Ixodida, potklase Acarina) koji živi na koži domaćih i divljih životinja. Pri prolasku životinje kroz travu se zakači za njene vlasi, ili…
Infekcije urinarnog trakta predstavljaju raznovrsnu grupu stanja, kojima su zajedničke karakteristike smetnje na urotraktu zbog značajne količine bakterija u urinu.

Urinarne Infekcije Bebe i Deteta

Infekcije urinarnog trakta predstavljaju raznovrsnu grupu stanja, kojima su zajedničke karakteristike smetnje na urotraktu zbog  bakterija u urinu. U prvih 6 meseci bebe  češće oboljevaju muška deca. Nakon toga infekcija preovladava kod devojčica.Zašto su urinarne infekcije češće kod devojčica?Urinarne infekcije su mnogo češće kod devojčica zbog anatomskih karakteristika donjeg urinarnog trakta. …
Hidronefroza kod Dece

Hidronefroza kod Dece

Hidronefroza kod dece podrazumeva proširenje sprovodnog sistema bubrega. Hidronefroza kod dece  može biti akutna i hronična.Može zahvatati samo pojedine strukture – kaliektazije i pijelektazije.Ovo je izrazito česta patologija, koja se najčešće otkriva pri ultrazvučnom pregledu uglavnom  ispitujući postojanje neke druge anomalije.  Vrlo često hidronefroza može biti udružena i sa proširenjem…
Urolog Predlaže Kako Rešiti Problem Umokravanja u Krevet kod Dece – Trening Mokrenja

Rešite Problem Umokravanja u Krevet

Nije tako retka pojava noćnog umokravanja kod dece. Postoje brojni razlozi za to, ali u velikom broju slučajeva se ovaj problem može rešiti  treningom mokrenja.Šta preporučuje urolog?Akt mokrenja je kompleksna i kombinovana refleksno- voljna radnja. Normalan akt mokrenja podrazumeva mokrenje u kontinuiranom mlazu uz potpuno pražnjenje mokraćne bešike, da se…
Hernija, preponska kila kod dece

Hernija (preponska kila) Kod Dece

Preponska kila (bruh, hernija lat.Hernia inguinalis) je jedna od najčešćih urođenih anomalija i hirurških intervencija u dečjem uzrastu.  Kod dece, za razliku od odraslih, ne postoji slabost  mišića prednjeg trbušnog zida, već ova vrsta kile nastaje kao posledica ne zatvaranja processus vaginalis-a peritoneuma, koji se u većini slučajeva ( oko…
Šta je VUR, iz ordinacije dečijeg urologa (2)

Urolog – Šta Je VUR Kod Dece?

Ponavljane epizode bakterija u mokraći mogu ukazivati na postojanje VUR-a. Nakon izlečenja prve (kod muške dece)ili druge (kod ženske dece) urinarne infekcije , treba uraditi dalju dijagnostiku, između ostalog ultrazvuk i MCUG.Šta je VUR?Vezikoureteralni refluks predstavlja vraćanje mokraće iz mokraćne bešike u ureter (mokraćovod), cevasti organ koji spava bubreg i…
Hidrocela (Vodena Kila), Funikulocela i Nuckeova Cista kod Dece

Hidrocela (Vodena Kila), Funikulocela i Nuckeova Cista kod Dece

Hidrocela i Funikocela se javljaju kod dečaka, kod devojčica se javlja slična urodjena anomalija zvana Nuckeova cista.HIDROCELA Hidrocela predstavlja vodenu kilu, odnosno kolekciju tečnosti unutar skrotuma (mošnica) koja je nastala u processus-u vaginalis-u peritonei, odnosno izduženjem unutar istog skrotuma i kolekcijom tečnosti u njemu (tečnost se iz trbušne duplje spušta…
: Šta je MCUG, zašto i kako se sprovodi ova dijagnostička metoda kod beba i dece, nakon urinarnih infekcija?

MCUG, Mikciona Cistoureterografija

Šta je MCUG, zašto i kako se sprovodi ova dijagnostička metoda kod beba i dece, koja su imala urinarnu infekciju?U prvih 6 meseci bebe,  češće oboljevaju muška deca, a nakon toga infekcija preovladava kod devojčica. Urinarne infekcije su mnogo češće kod devojčica zbog anatomskih karakteristika donjeg urinarnog trakta, jer infekcija bešike i bubrega…
Hipospadija i beba

Hipospadija i Bebe – Vrste i Lečenje

Šta vaš urolog savetuje za hipospadiju kod bebe, kako postupati?Kada nastaje, koje vrste hipospadija (Hypospadia) postoje i kako se leči?Hipospadija (Hypospadia) predstavlja grupu urođenih anomalija penisa na kome se meatus – otvor mokraćne cevi (uretre) ne nalazi pod samim vrhom glansa u obliku pukotine, već je na liniji od uredno…
Zašto se Sve Češće Primenjuje “One day surgery” u Svetu i Kod Nas – Kod Kojih Hiruških Intervencija kod Dece?

“One day surgery” u Svetu i Kod Nas

Šta je “One day surgery”? Kod kojih hiruških intervencija se primenjuje kod dece? Kakav je protokol pre operacije deteta?Kod nekih intervencija kod dece, koje nisu klasična hirurške intervencije već tretmani radio talasima, termokauterom ili laserima, sve češće se u svetu i kod nas primenjuje “One day surgery”. “One day surgery”  su…