Danijela Marjanović Master defektolog, somatoped

Radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate: Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu; Biological treatments for autism and ADHD; Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota; Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana i brojne druge.
podsticajno za razvoj grube motorike dece

Stimulacija razvoja grube motorike od 1. do 7. godine

Stimulacija razvoja grube motorike je veoma značajna jer motorički razvoj deteta prati paralelno sazrevanje nervnog sistema. Dolaskom na svet dete je motorički nezrelo. Stimulacija razvoja grube motorike Dete upoznaje svet oko sebe kretanjem i senzomotornim razvojem na čemu se zasniva razvoj ostalih funkcija i sposobnosti čoveka. I dečaci i devojčice…
Za Veću Sposobnost Govorno Jezičkog Aparata Dece - Praktične Vežbe

Za Veću Sposobnost Govorno Jezičkog Aparata Dece – Vežbe

Kakav je govor vašeg deteta? Dete nepravilno  izgovara  odredjena slova i reči. Kako povećati sposobnost govorno-jezičkog aparata? Ovo su vežbe koje i roditelji mogu da praktikuju sa decom. Iz ordinacije defektologa somatopeda. Za veću sposobnost govorno jezičkog aparata dece Evo vežbi iz ordinacije defektologa somatopeda, koje možete raditi i vi…