Dr spec. Dragana Komadinović Grujić

Ginekolog, akuser, citolog. Sa velikom dugogodišnjom praksom u radu na održanju zdravlja žene.