Prof.dr Živoslav Tesić

Hemija namirnica, hemijske nauke. Prirodno-matematički fakultet Beograd. Svojim radovima, istraživanjima i radom na projektima, dao značajan doprinos u međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti.
pesticidi u hrani

Pesticidi u Hrani

Pesticidi u hrani nisu poželjni, to se zna. Međutim, sve je učestalije korišćenje brojnih pesticida pri uzgoju hrane, kao i drugih hemikalija za očuvanje svežine namirnica, duže čuvanje …Pesticidi u hrani, koji se koriste?Pesticidi su velika grupa različitih hemikalija, najčešće organskih supstanci, koje se koriste za zaštitu biljaka, životinja i…