Prof.dr Živoslav Tesić

Hemija namirnica, hemijske nauke. Prirodno-matematički fakultet Beograd. Svojim radovima, istraživanjima i radom na projektima, dao značajan doprinos u međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti.
Kako se može smanjiti količina pesticida u voću i povrću

Smanjite Količinu Pesticida u Hrani

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da pojedini postupci obrade mogu u značajnoj meri da smanje količinu pesticida prisutnih u voću i povrću. Uticaj obrade voća i povrća u domaćinstvu na količinu ostataka pesticida u njima bio je predmet brojnih istraživanja. Pojedini autori su ispitivali uticaj ispiranja i pranja čistom vodom i vodom…

Pesticidi u Hrani

Sve je učestalije korišćenje brojnih pesticida pri uzgoju hrane, kao i drugih hemikalija za očuvanje svežine namirnica, duže čuvanje …Pesticidi su velika grupa različitih hemikalija, najčešće organskih supstanci, koje se koriste za zaštitu biljaka, životinja i ljudi od mnogih štetočina kao što su korovske biljke, bakterije, gljivice, grinje, krpelji, insekti,…
Oktal pharma - Avene
Oktal pharma - EvaQu
Oktal pharma - Dianatal
Oktal pharma - Multi-Gyn ActiGel
Oktal pharma - Migrea
Oktal pharma 2 - Exomega (A-derma)
Oktal pharma 2 - Protect (A-derma)
Oktal pharma 2 - Sinomarin
Enterosgel
Oktal pharma 2 - Otikon
Oktal pharma 2 - EvaQu Kids
Oktal pharma 2 - Vitamil
Gravidon-A
Antimetil
App - Prva godina mame i bebe
App - Sve o porođaju