Prof.dr Živoslav Tesić

Hemija namirnica, hemijske nauke. Prirodno-matematički fakultet Beograd. Svojim radovima, istraživanjima i radom na projektima, dao značajan doprinos u međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti.

Pesticidi u Hrani

Sve je učestalije korišćenje brojnih pesticida pri uzgoju hrane, kao i drugih hemikalija za očuvanje svežine namirnica, duže čuvanje …Pesticidi su velika grupa različitih hemikalija, najčešće organskih supstanci, koje se koriste za zaštitu biljaka, životinja i ljudi od mnogih štetočina kao što su korovske biljke, bakterije, gljivice, grinje, krpelji, insekti,…