Mr sc. dr Zoran Vujnović

Specijalista pedijatar, gastroenterolog Dugogodišnje iskustvo u oblasti dečije gastroenterologije i poremećaja ishrane kod dece. UNICEF-ov je konsultant iz oblasti ishrane u pedijatriji. Član je Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, a u svojstvu autora i koautora objavio je više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima.
Problemi sa stolicom kod bebe

Problemi sa stolicom kod bebe

Koji su problemi sa stolicom kod bebe i kada  boja broj i konzistencija stolice kod bebetreba da zabrine roditelje a kada ne?Koliko stolica dnevno treba da ima beba?Broj stolica kod zdrave bebe, u toku dana, može znatno da varira – od jednog pražnjenja creva dnevno, do većeg broja pražnjenja (čak…