Aktivnosti deteta

Naučite sa Nama da Pravite Lutku

Za dete, lutka je živo biće sa sopstvenim karakternim osobinama koje su u uskoj vezi sa njenim izgledom.Sjana i važna drugarica je lutkaNajčuveniji dečiji psihoanalitičari su posmatranjem aktivnosti i pažljivim slušanjem dosetki i izjava deteta tokom igre sa lutkom, dolazili do važnih saznanja o raznolikosti njegovih razmišljanja, stavovima prema osobama…