Glasanje

Poštovani Glasači

U cilju boljeg razumevanja načina glasanja i odredjenih tehničkih detalja, dajemo par instrukcija:

Glasa se za odredjenu fotografiju tako što se klikne na zvezdicu.

Za jednu fotografiju se može glasati samo jednom, a pruža vam se mogućnost glasanja za još dve druge fotografije, što znači da je ukupan broj glasova ili klikova koje možete napraviti – tri.

Takodje moramo podsetiti ili napomenuti za one koji ne znaju, da ako u stanovima, kućama ili u preduzećima imate jedno wirless mesto ili jedan ruter, takodje važe pomenuta pravila, bez obzira na broj uredjaja koji je priključen na dati uredjaj.

 

Picture comments


Your comment:

 

Name:

 

Comment:

 

 


[ 1-20 ]
[ 21-40 ]
[ 41-60 ]
[ 61-80 ]
[ 81-100 ]