Republički Roditeljski Dodatak

Roditeljski dodatak je mera podsticaja rađanja čiji je cilj povećanje broja dece koja će biti državljani Republike Srbije i u njoj živeti.

Dete može da stekne državljanstvo Srbije i kada majka nije državljanka Srbije, dok prijava detetovog prebivališta na teritoriji Republike Srbije nije povezana sa državljanstvom roditelja (prebivalište deteta je prebivalište jednog ili oba roditelja).

Za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Dodatak može dobiti i otac ako ispunjava uslove,a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu. 

Kako se određuje Vvsina iznosa roditeljskog dodatka?

Visina iznosa roditeljskog dodatka razlikuje se u zavisnosti od toga koje je dete po redu redosleda rođenja (majke blizanaca, kojima je to prvi porođaj dobijaju dodatak za prvorođeno, kao i dodatak za drugorođeno dete, majke blizanaca koje već imaju jedno starije dete dobiće novac za drugorođeno i trećerođeno dete…)

Da li se usklađuje?


Roditeljski, kao i dečiji dodatak, usklađuje se dva puta godišnje(
i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS).

  • Roditeljski dodatak za prvo dete isplaćuje se jednokratno.
  • Roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate.

Kada se ne može ostvariti?

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka ( ili otac ) za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da ima prebivalište u Republici Srbiji;
  • da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti najkasnije do navršenih šest meseci starosti deteta.

Nenaslovljeni dizajn 80

Od dokumenata je potrebno 

– Zahtev(formular) koji se može uzeti u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu (Opštini-Pisarnici);

– Izvod  iz Matične knjige rođenih sa hologramskom zaštitom  za svu decu – original ili overena fotokopija;

– Original uverenja o državljanstvu majke, ne stariji od šest meseci;

– Fotokopija lične karte majke i original na uvid;

– Original prijave prebivališta za decu, ne stariji od šest meseci;

– Fotokopija sve četiri strane overene zdravstvene knjižice majke, overena u sudu;

– Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za  socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu;

– Fotokopija kartice tekućeg računa kod „Poštanske štedionice“ (ako nemate ovde tekući račun, morate ga otvoriti jer se uplata roditeljskog dodatke obavlja samo preko “Poštanske štedionice”);

– Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani

Ako dodatak traži otac deteta, uz ostala dokumenta treba da podnese jedan od sledećih dokaza da se majka ne stara o detetu:

  • Izvod iz matične knjige umrlih za majku,
  • Uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete, odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava;
  • Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
  • Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Gde se predaje  dokumentacija?

Čitko ispunjen zahtev i svu dokumentaciju, treba da predate tamo gde je formular zahteva i preuzet, odnosno u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu (Opština).

Za Beograd : Pravo na roditeljski dodatak građani Beograda ostvaruju uSekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.

Ako tek posle nekoliko meseci od porođaja podnesete zahtev za republički roditeljhski dodatak, novac će vam biti uplaćen retroaktivno.  Sa prvom uplatom dobićete novac za taj mesec i sve prethodne rate, počevši od onog meseca kada ste se porodili.

Preporučujemo vam...
Kinoa i amarant u ishrani beba i dece
Kinoa i Amarant u ishrani beba i dece
Kinoa i amarant u ishrani beba i dece su sve zastupljenije žitarice. Dobro je držati se tradicije, ali treba biti otvoren i za nove, zdrave i korisne namirnice u ishrani beba, dece i odraslih. Evo i zašto.Kinoa i amarant sve češće na trpeziU budućnosti možemo očekivati da se ove biljke…
Beba u 9. mesecu - Rast i razvoj bebe
Beba u 9. mesecu – Rast i razvoj bebe
Beba u 9. mesecu sve više ulazi u interakciju sa svojim okruženjem, pokazuje radoznalost. Privlače joj pažnju životinje i ljudi, pre svega deca.Rast – Beba u 9. MesecuU trećem tromesečju rast je i dalje intenzivan, ali se polako usporava u odnosu na prvih šest meseci. Tokom ovog perioda dete prosečno dobija…
Beba u 8. mesecu
Beba u 8. mesecu, kako podstaći razvoj?
Beba u 8. mesecu postaje izuzetno vezana za roditelje. Takođe, pokazuje strah od nepoznatog.Beba u 8. mesecu – RastRast bebe je i dalje intenzivan, ali se polako usporava u odnosu na prvih šest meseci. Tokom ovog perioda dete prosečno dobija 15 grama dnevno, tako da je mesečno napredovanje oko 450gr. Rast…