Matični Mleč i Revita za Zdravo Potomstvo

Revita i matični mleč za zdravo potomstvo

Još su lekari u staroj Grčkoj savetovali svojim pacijentima da uzimaju matični mleč, proizvod vrednih pčela, izuzetne biološke i nutritivne vrednosti. Hipokrat je u IV veku pre.nove.ere rekao: ( „ Hrana neka ti je lek, lek neka ti je hrana“).

Ubrzani razvoj savremenog društva i civilizacije, neminovno nosi sa sobom i opasnosti kojima smo izloženi. Među najčešćima su: povišena radijacija, razna zagađenja, neadekvatna ishrana i gotovo neizbežne stresne situacije. Svi ovi činioci u sadejstvu sa bakterijama, virusima i mnogim drugim patogenim mikrobima, čine veoma pogodan ambijent za pojavu raznih bolesti. Da bi smo što uspešnije savladali izazove modernog vremena, neophodno je da se pravilno hranimo, namirnicama koje su : prirodne, raznovrsne a pri tom i bogate hranljivim sastojcima. Međutim, naša hrana je danas uglavnom industrijski proizvedena, pa joj ukus i izgled popravljaju razni veštački dodatci. Da je zdrava hrana jedino prirodna hrana i da je u svakom pogledu suprostavljena pojavi bolesti, znalo se još u davnim vremenima.

za zdravo potomstvo 1 1

Proučavajući sastav i druge osobenosti ove dragocene supstance , Ruski naučnici su u drugoj polovini XX veka novim tehnološkim postupkom tzv. (liofilizacijom) uspeli da na veoma niskim teperaturama , matični mleč oslobode vode, i time mu sačuvaju i produže biološku aktivnost i nekoliko godina nakon sakupljanja. Bez obzira na kavalitetna svojstva matični mleč nije imao širu primenu u prošlost, pre tog otkrića,  zbog svoje nestbilnosti u prirodnom obliku a posebno skraćene biološke aktivnosti na samo 48h.

Cilj, rad i rezultati, na tržištu sam pronašla liofizirani matični mleč sa dodatom prirodnom bojom i prirodnom aromom –  Revita , koja  je veoma mnogo značila meni, mojoj porodici, i širem okruženju. Mi smo u kontinuitetu kroz duži vremenski period ( a to činimo i danas), pili Revitu ( 3-5 čaša dnevno pa i više).

Matični mleč i revita za zdravo potomstvoTo je bio povod da ovaj sjajni napitak preporučim i svojim pacijetkinjama, posebno trudnicama kojima ovom prilikom posvećujem posebnu pažnju. Njima je Revita (kako same kažu) izuzetno značila ne samo tokom planiranja i ostvarenja zdravog potomstva, već i u očuvanju opšteg zdravlja njih i njihovih porodica. Ovom prilikom su obrađene 24 trudnice. One su svakodnevno pile 3-5 čaša Revite.

Bolesti trudnice kao i rađenje u ozbiljnim godinama su neke od mogućih komplikacija tokom trudnoće. S posebnom pažnjom je praćeno i kontrolisano 14 trudnica čije su trudnoće spadale u domen patologije trudnoće tj u „ trudnoće visokog rizika“.

 1. Svi pregledi i testovi u prvom i drugom trimestru trudnice / NT, DAUBLE,I TRPL TEST/, su bili veoma dobri kod svih trudnica, tako da nije bilo potrebe raditi dalje pretrage.
 2. Virusne, bakterijske ili gljivične infekcije su se izuzetno retko javljale, a kada bi se pojavile nisu zahtevale lečenje.
 3. Sve trudnice, kod kojih bi šećer u krvi bio do /5,0 mmoI/I/, pile bi kesicu Revite – diet dnevno.
 4. OGTT test je uvek pokazivao da je glikoregulacija u dozvoljenim granicama.
 5. Trudnice kod kojih bi vrednost gvožđa bila /ispod 10 umol/I/, pile bi 2-3 čaše Revite Fe dnevno.
 6. Telesna težina trudnice se nije bitnije menjala tokom cele trudnoće bez obzira na genetsku predispoziciju.
 7. Parametri koji determinišu zrelost ploda prilikom eho pregleda, /CRL,BDP,HC,ABD,AC,FL/, pokazivali su vrednosti zrelijeg ploda u odnosu na gestacijsku dob, ali ne više od dve nedelje.
 8. Trudnice su imale izuzetno fizičko i mentalno zdravlje, akušerski pregledi su bili zadovoljavajući i nije bilo potrebe za bilo kakvom terapijom.
 9. Ni kod jedne trudnice nije uočena bilo kakva anomalija ili defekt na srcu ploda. Srčana radnja ploda je uvek bila pravilna, tonovi jasni i ritmični bez propratnih šumova, frekvence od 120-130/min.
 10. Sve trudnice su se porodile u terminu. Od intervencija kojima je dovršen porođaj, jedan carski rez je urađen u grupi od 10 zdravih trudnica, iz medicinskih indikacija (gemelli). U grupi od 14 trudnica sa trudnoćom, visokog rizika“, kod njih 8 je porođaj dovršen carskim rezom i to: dva carska reza su urađena kod trudnice iz programa V.T.O. tri carska reza su bila iterativna. Ostala tri carska reza su urađena ili zbog pelvične disproporcije ili zbog drugih bolesti majke. Kod jedne trudnice je primenjen vakum.
 11. Novorođenčad su rođena vitalna i zdrava, što se može videti na osnovu Apgar skora, sa retkim izuzetcima nižeg Apgar scora gde je vitalnost novorođenčeta bila uslovljena procenom akušera o primeni odabranih intervencija i postupaka u cilju dovršenja porođaja.
 12. Sve trudnice su svo vreme trudnoće kao i posle porođaja bile psihički veoma stabilne, zbog ostvarenog materinstva, koje ih je još više motivisalo za dalje rađanje.
 13. Laktacija je bila uspostavljena kod svih porodilja, bez propratnih komplikacija.

Ovaj rad je nastao kao rezultat veoma dobre dugogodišnje saradnje, uzajamnog poštovanja i poverenja između mene kao odabranog ginekologa i mojih pacijentkinja. Trudnice su i ovom prilkom dale svoj veliki doprinos u smislu dostave neophodne dokumentacije. Broj svih pacijentkinja a naročito trudnica kojima je preporučena Revita je mnogo veći.

PROMO ČLANAK!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Ginekolog, akuser, citolog. Sa velikom dugogodišnjom praksom u radu na održanju zdravlja žene.
Preporučujemo vam...
Podrška u afinitetima deteta
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj. Edukativne i sportske aktivnosti za dete, DA, reći će većina roditelja male dece, do polaska u školu.Dodatne edukativne i sportske aktivnosti i deteDa li malom detetu trebaju baš sve dodatne aktivnosti poput časova engleskog, baleta, sportića i sličnih aktivnosti? Kada zavirimo u vrtiće…
13 Nedelja trudnoce (trinaesta nedelja trudnoce)
13 Nedelja trudnoće (trinaesta nedelja trudnoće)
13 Nedelja trudnoće je početak drugog trimestra trudnoće. Period najmirniji u celoj trudnoći za trudnicu, a tako intenzivan za plod.Koji pregledi se rade u drugom trimestru pročitajte OVDEKako se razvija plod u trinaestoj nedelji trudnoće?Plod je sada prošao najnestabilniji period prvog trimestra, sada se trudnoća stabilizovala i šanse da dodje…
Kažnjeno dete se oseća poniženo
Vaspitavanje dece bez kazne
Vaspitavanje dece bez kazne nije neki „skandinavski model puštanja dece da nam skaču po glavi i rade šta hoće“, protivno uverenjima mnogih. Naprotiv, vaspitavanje dece bez kazne uključuje mnogo više asertivnosti, strukture, discipline, strpljenja i veština, nego što to srećemo u bilo kom obliku kažnjavanja.Vaspitavanje dece bez kazne podrazumeva PRISUTNOST…