Moja beba i dete

Ishrana dece 0-6.godine, beba -zdravlje i nega, rani razvoj 0-7. godine, masaža bebe , saveti patronažne sestre, saveti pedijatra, logopeda, defektologa i dr. stručnjaka

ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Porodiljsko Odsustvo i Nega Deteta

Drage buduće Mame i Mame,evo šta je potrebno za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.Ukoliko ste nastanjeni u Beogradu,  potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:–      popunjen obrazac zahteva koji se može preuzeti sa sajta grada Beograda – stranica život u Beogradu/socijalna…

Prvi Magazin u Srbiji Posvećen Problemu Neplodnosti

Izašao je prvi magazin posvećen neplodnosti, „ŠANSA ZA RODITELJSTVO“, koji je besplatan za korisnike i biće dostupan u domovima zdravlja širom Srbije. Tiraž za prvi broj je 4000 primeraka.Podrška parovima u lečenju neplodnosti U želji da se javnosti pruže adekvatne i tačne informacije u vezi sa svim zakonskim okvirima i…

Info za roditelje – Dečiji Dodatak

Kako se ostvaruje pravo na dečiji dodatak, koji je cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, šta je uvećani cenzus i kada  se usklađuje dečiji dodatak?Ko ostvaruje pravo na dečiji dodatak?Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike…

Republički Roditeljski Dodatak

Roditeljski dodatak je mera podsticaja rađanja čiji je cilj povećanje broja dece koja će biti državljani Republike Srbije i u njoj živeti. Dete može da stekne državljanstvo Srbije i kada majka nije državljanka Srbije, dok prijava detetovog prebivališta na teritoriji Republike Srbije nije povezana sa državljanstvom roditelja (prebivalište deteta je…

Izdavanje Pasoša za Dete

Zahtev za izdavanje pasoša detetu podnose oba roditelja lično ili jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja koja je overena u Opštini ili Sudu. Po novom Zakonu o putnim ispravama potrebno je da bebi izvadite samostalnu putnu ispravu.Da li se pasoš za dete može izdati bez saglasnosti drugog roditelja?Pasoš…

Telefonska Savetovališta za Roditelje

Drage trudnice i roditelji, želimo da vas informišemo o radu Telefonskih savetovališta u Srbiji-  koji vam stoje na raspolaganju.  Halobeba“Halobeba” je telefonsko savetovalište za pomoć i podršku porodicama sa trudnicama, novorođenim bebama i malom decom. Postoji od 2001. godine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd.Usluge se odvijaju putem telefonske komunikacije (broj…

Telefonsko savetovalište “Halobeba”

“Halobeba” je telefonsko savetovalište za pomoć i podršku porodicama sa trudnicama, porodiljama, novorođenim bebama i malom decom.Šta radi Halobeba i koje je radno vreme ove službe?“Halobeba”daje savete i odgovore na postavljeno pitanje, svima iz: Beograda, Srbije ali i iz celog sveta, 24 sata svakoga dana u godini, (subotom, nedeljom i…

Prijava rodjenja i prebivališta deteta

Rodjenje deteta roditelj prijavljuje u roku od 30 dana od rodjenja u opštini na čijoj teritoriji se nalazi porodilište u kome je dete rodjeno. Ponesite sledeća dokumenta koja su potrebna za Prijavu rodjenja deteta ( za Izvod iz matične knjige rodjenja ):Otpusna lista iz Porodilišta. Izvod iz matične knjige venčanih,…