Izdavanje Pasoša za Dete

Zahtev za izdavanje pasoša detetu podnose oba roditelja lično ili jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja koja je overena u Opštini ili Sudu.

Po novom Zakonu o putnim ispravama potrebno je da bebi izvadite samostalnu putnu ispravu.

Da li se pasoš za dete može izdati bez saglasnosti drugog roditelja?

Pasoš se može izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, ako se drugi roditelj vodi kao nestalo lice , nepoznatog je prebivališta, ako nije živ ili je odlukom suda dodeljeno staratreljstvo jednom roditelju.

Koliki je rok važnosti pasoša za dete?

Rok važenja pasoša za decu, nije isti kao i za odrasle već iznosi 3 godine – za decu mlađu od 3 godine života.

Koja su potrebna dokumenta?

– Popunjen zahtev za izdavanje pasoša

– Važeće lične karte roditelja (ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca Zahteva)

– Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za dete– ne starije od šest meseci, (odnosno ne starije od godinu dana, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije)

– Nije obavezno, po želji građana može se priložiti i fotografija veličine 50h50mm(„an fas“, na jednobojnoj sivoj pozadini) iako je fotografisanje deteta u MUPu obavezno, pa je neophodno prisustvo deteta.

Izvod iz matične knjige rođenih deteta

– Prijava prebivališta deteta

– Dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša

Za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nenaslovljeni dizajn 67

Kakva je situacija kada roditelji nisu venčani?

Za roditelje koji nisu venčani, dokumentacija je ista, osim što je potrebno da, osim Saglasnosti koju oboje pišu u SUP- u, treba da i u Opštini overe obostranu Saglasnost o izdavanju pasoša za dete.

Ukoliko su roditelji razvedeni, Zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju Zahteva za izdavanje pasoša detetu, Zahtev za izdavanje pasoša podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu Saglasnost drugog roditelja.

Koji je rok za rešenje zahteva ?

Nadležni organ je dužan da reši Zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahteva. U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz Zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja Zahteva.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Preporučujemo vam...
Podrška u afinitetima deteta
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj. Edukativne i sportske aktivnosti za dete, DA, reći će većina roditelja male dece, do polaska u školu.Dodatne edukativne i sportske aktivnosti i deteDa li malom detetu trebaju baš sve dodatne aktivnosti poput časova engleskog, baleta, sportića i sličnih aktivnosti? Kada zavirimo u vrtiće…
13 Nedelja trudnoce (trinaesta nedelja trudnoce)
13 Nedelja trudnoće (trinaesta nedelja trudnoće)
13 Nedelja trudnoće je početak drugog trimestra trudnoće. Period najmirniji u celoj trudnoći za trudnicu, a tako intenzivan za plod.Koji pregledi se rade u drugom trimestru pročitajte OVDEKako se razvija plod u trinaestoj nedelji trudnoće?Plod je sada prošao najnestabilniji period prvog trimestra, sada se trudnoća stabilizovala i šanse da dodje…
Kažnjeno dete se oseća poniženo
Vaspitavanje dece bez kazne
Vaspitavanje dece bez kazne nije neki „skandinavski model puštanja dece da nam skaču po glavi i rade šta hoće“, protivno uverenjima mnogih. Naprotiv, vaspitavanje dece bez kazne uključuje mnogo više asertivnosti, strukture, discipline, strpljenja i veština, nego što to srećemo u bilo kom obliku kažnjavanja.Vaspitavanje dece bez kazne podrazumeva PRISUTNOST…