Izdavanje Pasoša za Dete

Zahtev za izdavanje pasoša detetu podnose oba roditelja lično ili jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja koja je overena u Opštini ili Sudu.

Po novom Zakonu o putnim ispravama potrebno je da bebi izvadite samostalnu putnu ispravu.

Da li se pasoš za dete može izdati bez saglasnosti drugog roditelja?

Pasoš se može izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, ako se drugi roditelj vodi kao nestalo lice , nepoznatog je prebivališta, ako nije živ ili je odlukom suda dodeljeno staratreljstvo jednom roditelju.

Koliki je rok važnosti pasoša za dete?

Rok važenja pasoša za decu, nije isti kao i za odrasle već iznosi 3 godine – za decu mlađu od 3 godine života.

Koja su potrebna dokumenta?

– Popunjen zahtev za izdavanje pasoša

– Važeće lične karte roditelja (ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca Zahteva)

– Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za dete– ne starije od šest meseci, (odnosno ne starije od godinu dana, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije)

– Nije obavezno, po želji građana može se priložiti i fotografija veličine 50h50mm(„an fas“, na jednobojnoj sivoj pozadini) iako je fotografisanje deteta u MUPu obavezno, pa je neophodno prisustvo deteta.

Izvod iz matične knjige rođenih deteta

– Prijava prebivališta deteta

– Dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša

Za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

Nenaslovljeni dizajn 67

Kakva je situacija kada roditelji nisu venčani?

Za roditelje koji nisu venčani, dokumentacija je ista, osim što je potrebno da, osim Saglasnosti koju oboje pišu u SUP- u, treba da i u Opštini overe obostranu Saglasnost o izdavanju pasoša za dete.

Ukoliko su roditelji razvedeni, Zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju Zahteva za izdavanje pasoša detetu, Zahtev za izdavanje pasoša podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu Saglasnost drugog roditelja.

Koji je rok za rešenje zahteva ?

Nadležni organ je dužan da reši Zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahteva. U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz Zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja Zahteva.

Preporučujemo vam...
Kinoa i amarant u ishrani beba i dece
Kinoa i Amarant u ishrani beba i dece
Kinoa i amarant u ishrani beba i dece su sve zastupljenije žitarice. Dobro je držati se tradicije, ali treba biti otvoren i za nove, zdrave i korisne namirnice u ishrani beba, dece i odraslih. Evo i zašto.Kinoa i amarant sve češće na trpeziU budućnosti možemo očekivati da se ove biljke…
Beba u 9. mesecu - Rast i razvoj bebe
Beba u 9. mesecu – Rast i razvoj bebe
Beba u 9. mesecu sve više ulazi u interakciju sa svojim okruženjem, pokazuje radoznalost. Privlače joj pažnju životinje i ljudi, pre svega deca.Rast – Beba u 9. MesecuU trećem tromesečju rast je i dalje intenzivan, ali se polako usporava u odnosu na prvih šest meseci. Tokom ovog perioda dete prosečno dobija…
Beba u 8. mesecu
Beba u 8. mesecu, kako podstaći razvoj?
Beba u 8. mesecu postaje izuzetno vezana za roditelje. Takođe, pokazuje strah od nepoznatog.Beba u 8. mesecu – RastRast bebe je i dalje intenzivan, ali se polako usporava u odnosu na prvih šest meseci. Tokom ovog perioda dete prosečno dobija 15 grama dnevno, tako da je mesečno napredovanje oko 450gr. Rast…