Prijava rodjenja i prebivališta deteta

Rodjenje deteta roditelj prijavljuje u roku od 30 dana od rodjenja u opštini na čijoj teritoriji se nalazi porodilište u kome je dete rodjeno.

Ponesite sledeća dokumenta koja su potrebna za Prijavu rodjenja deteta ( za Izvod iz matične knjige rodjenja ):

 • Otpusna lista iz Porodilišta.
 • Izvod iz matične knjige venčanih, odnosno ukoliko roditelji nisu u braku, Izvod iz matične knjige rodjenih oba roditelja
 • Uverenje o državljanstvu oba roditelja (ne starija od 6 meseci)
 • Lične karte oba roditelja

Nenaslovljeni dizajn 80

Prijava prebivališta novorodjenčeta se vrši u Policijskoj stanici, na teritoriji opštine na kojoj roditelji imaju prebivalište.

Ukoliko su roditelji venčani, Prijavu prebivališta može izvršiti jedan od roditelja. Za slučaj kada roditelji nisu venčani ili su razvedeni, potrebno je da oba roditelja budu prisutna pri podnošenju Zahteva za izdavanje Prijave prebivališta deteta. Uverenje o prebivalištu se dobija odmah, nakon procedure provere dokumenata.

Za izdavanje je potrebna sledeća dokumentacija:

 • Popunjen Zahtev za izdavanaje Prijave prebivaliušta, obrazac koji se preuzima u Policijskoj stanici
 • Original Izvod iz matične knjige rodjenih za dete – na uvid
 • Lična karta jednog od roditelja (odnosno lične karte oba roditelja za slučaj kada roditelji nisu u braku ili su razvedeni )
 • Ukoliko su roditelji razvedeni – Primerak pravnosnažne presude o razvodu braka iz koje se vidi kojem od roditelja je povereno dete na brigu i čuvanje, potrebno je da oba roditelja dodju u policijsku stanicu i dete prijave zajedno
 • Ukoliko dete ne nosi isto prezime kao i roditelj koji prijavljuje detetovo prebivalište, potrebno je da oba roditelja dodju u policijsku stanicu i dete prijave zajedno, bez obzira i ako su u braku
 • Ukoliko su roditelji deteta prijavljeni na različitim adresama, roditelj koji prijavljuje dete mora imati Saglasnost roditelja na čijoj adresi dete neće biti prijavljeno. (Naprimer: ako se dete prijavljuje na adresu oca, majka treba da potpiše saglasnost da pristaje da se beba prijavi na tu adresu, a ne na onu koja piše u njenoj ličnoj karti. i obrnuto)
 • Dokaz o uplati predvidjenje takse
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Preporučujemo vam...
Podrška u afinitetima deteta
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj. Edukativne i sportske aktivnosti za dete, DA, reći će većina roditelja male dece, do polaska u školu.Dodatne edukativne i sportske aktivnosti i deteDa li malom detetu trebaju baš sve dodatne aktivnosti poput časova engleskog, baleta, sportića i sličnih aktivnosti? Kada zavirimo u vrtiće…
13 Nedelja trudnoce (trinaesta nedelja trudnoce)
13 Nedelja trudnoće (trinaesta nedelja trudnoće)
13 Nedelja trudnoće je početak drugog trimestra trudnoće. Period najmirniji u celoj trudnoći za trudnicu, a tako intenzivan za plod.Koji pregledi se rade u drugom trimestru pročitajte OVDEKako se razvija plod u trinaestoj nedelji trudnoće?Plod je sada prošao najnestabilniji period prvog trimestra, sada se trudnoća stabilizovala i šanse da dodje…
Kažnjeno dete se oseća poniženo
Vaspitavanje dece bez kazne
Vaspitavanje dece bez kazne nije neki „skandinavski model puštanja dece da nam skaču po glavi i rade šta hoće“, protivno uverenjima mnogih. Naprotiv, vaspitavanje dece bez kazne uključuje mnogo više asertivnosti, strukture, discipline, strpljenja i veština, nego što to srećemo u bilo kom obliku kažnjavanja.Vaspitavanje dece bez kazne podrazumeva PRISUTNOST…