Prijava rodjenja i prebivališta deteta

0

Rodjenje deteta roditelj prijavljuje u roku od 30 dana od rodjenja u opštini na čijoj teritoriji se nalazi porodilište u kome je dete rodjeno.

Ponesite sledeća dokumenta koja su potrebna za Prijavu rodjenja deteta ( za Izvod iz matične knjige rodjenja ):

 • Otpusna lista iz Porodilišta.
 • Izvod iz matične knjige venčanih, odnosno ukoliko roditelji nisu u braku, Izvod iz matične knjige rodjenih oba roditelja
 • Uverenje o državljanstvu oba roditelja (ne starija od 6 meseci)
 • Lične karte oba roditelja

Prijava prebivališta novorodjenčeta se vrši u Policijskoj stanici, na teritoriji opštine na kojoj roditelji imaju prebivalište.

Ukoliko su roditelji venčani, Prijavu prebivališta može izvršiti jedan od roditelja. Za slučaj kada roditelji nisu venčani ili su razvedeni, potrebno je da oba roditelja budu prisutna pri podnošenju Zahteva za izdavanje Prijave prebivališta deteta. Uverenje o prebivalištu se dobija odmah, nakon procedure provere dokumenata.

Za izdavanje je potrebna sledeća dokumentacija:

 • Popunjen Zahtev za izdavanaje Prijave prebivaliušta, obrazac koji se preuzima u Policijskoj stanici
 • Original Izvod iz matične knjige rodjenih za dete – na uvid
 • Lična karta jednog od roditelja (odnosno lične karte oba roditelja za slučaj kada roditelji nisu u braku ili su razvedeni )
 • Ukoliko su roditelji razvedeni – Primerak pravnosnažne presude o razvodu braka iz koje se vidi kojem od roditelja je povereno dete na brigu i čuvanje, potrebno je da oba roditelja dodju u policijsku stanicu i dete prijave zajedno
 • Ukoliko dete ne nosi isto prezime kao i roditelj koji prijavljuje detetovo prebivalište, potrebno je da oba roditelja dodju u policijsku stanicu i dete prijave zajedno, bez obzira i ako su u braku
 • Ukoliko su roditelji deteta prijavljeni na različitim adresama, roditelj koji prijavljuje dete mora imati Saglasnost roditelja na čijoj adresi dete neće biti prijavljeno. (Naprimer: ako se dete prijavljuje na adresu oca, majka treba da potpiše saglasnost da pristaje da se beba prijavi na tu adresu, a ne na onu koja piše u njenoj ličnoj karti. i obrnuto)
 • Dokaz o uplati predvidjenje takse
Share.

About Author

Comments are closed.