18

Anemija Posle Posleporodjajnog Perioda Života

Anemija Posle Posleporodjajnog Perioda

Anemija je čest zdravstveni problem kod žena, koji je potrebno lečiti, jer ugrožava opšte zdravlje i kvalitet života žene. Češće se javlja kod žena. Da li je anemija bolest?Možemo reći da većina smatra da je to stanje koje traje duži ili kraći vremenski period, a ne bolest. Međutim, anemija jeste bolest.…