50

redni broj 50

Vežbe za stimulaciju fine motorike dece od rođenja do prvog rođendana.

Stimulacija Fine Motorike u 1. Godini

Pokreti su rezultat ali i uslov razvoja centralnog nervnog sistema pa detetu  treba pružiti  i  omogućiti uslove za intezivne i bogate aktivnosti.U periodu do tri mesecaIznad kreveta bebe i u kolicima dok ono leži, postavite šarene igračke koje će mu privlačiti pažnju. Ono će ih fiksirati pogledom  i pratiti njihovo…