52

redni broj 52

Neverbalna komunikacija bebe od 9 do 16 meseci

Neverbalna Komunikacija do 16. Meseca

Neverbalna komunikacija od 9. do 16. meseca Vašeg deteta prethodi govoru, a govor i očekivani gestovi, čine komunikaciju kompletnom, i ukazuju na uredan razvoj.Na osnovu posmatranja Vašeg deteta možete sami ocenite da li se razvoj odvija redovno. Kada posmatrate ponašanje Vašeg deteta po mesecima možete uočiti da li je sve…