56

redni broj 56

Revita Orange (Praškasti napitak)

Matični mleč ima veliku dijetetsku vrednost. Od cvetnog nektara i vode, radom svojih žlezda, proizvode ga mlade pčele do 14 dana starosti. U mleču postoji preko 150 biološki aktivnih sastojaka: belančevine, ugljeni hidrati, masti, vitamini, različite organske kiseline i drugi sastojci…Mleč je dobio naziv kraljevski (Kraljevski Gel – Royal Jelly), što je zaslužio…