57

redni broj 57

Beba puzi!

Moja Beba Puzi – Razvoj

Često se insistira na tome da se stavlja dete u položaj na stomak. Jedan od razloga za to je i taj, što boravkom na stomaku, vremenom,  kod bebe dolazi do razvoja puzanja. Opis novorođenčeta u položaju na stomaku:Naglašena savijenost ruku i nogu, zbog čega je karlica odignuta od podloge, a…