58

redni broj 58

Kako dete sedi na čvrstoj podlozi, pravilno i nepravilno sedenje.

Pravilno i Nepravilno Sedenje Dece

Kako deca sede na čvrstoj podlozi  i kako nepravilno sedenje može da utiče na motorni razvoj dece? Igra na podu sobe, ili na travi u parku, ili na nekoj drugoj čvrstoj podlozi, omiljena je i preporučljiva u uzrastu od kada dete počne da samostalno sedi do 6. godine.Korigujte dete da stekne…