61

redni broj 61

strabizam, razrokost

Šta je Strabizam ili Razrokost?

Strabizam ili razrokost je senzomotorni poremećaj. Idealan, paralelan položaj očiju pri gledanju na daljinu je tzv ortoforija.Kod strabizma postoji jedva uočljivo ili manifestno skretanje jednog ili oba oka. Skretanje može biti prema nosu ili spolja, ređe prema gore ili dole, često kombinovano. Oko može biti stalno u razrokom položaju, povremeno (npr…