66

redni broj 66

Rani znaci autizma

Rani Znaci Autizma

Postoje brojna istaživanja a da uzrok autizma još ne znamo pouzdano i dalje se o uzrocima samo spekuliše. Brojne teorije i istraživanja pokušavaju da nadju uzroke nastanka autizma, pa  neki autori povezuju mikrobiom sa uzrokom nastanka autizma, druga istraživanja  govore da je u 50% slučajeva autizam nasledni poremećaj…U prilog uticaju…