69

redni broj 69

Kako birati igračke od rođenja do druge godine

Kako Birati Igračke od 0 – 2. godine?

Za decu do druge godine života igračke služe za podstcanje psihomotornog razvoja. Da bi ispunile svoju ulogu igračke moraju biti prilagođene uzrastu deteta. Da li roditelji prave grešku kupujući mnoštvo  igračaka? Dete ne treba zatrpavati igračkama, jer će na taj način lakše gubiti interesovanje za njih. Pažnja će mu biti rasuta,…