77

Kada treba početui sa oralnom higijenom deteta

Higijena kod Beba Pre Nicanja Zubića

Oralna higijenase sprovodi i kod beba, čak i kada još nisu nikli zubi. Zbog specifične, u početku tečne ishrane (mleka), a kasnije i kašaste ishrane (kašica), onemogućen je mehanizam samočišćenja, koji je prisutan u kasnijem dobu, a omogućava ga čvrsta hrana.Zbog toga, roditelji moraju da vode računa o higijeni usta,…