78

Kalendar Vakcinacija Dece – Obavezna i Druga Imunizacija

Kalendar Vakcinacija Dece

U našoj zemlji postoji obavezna imunizacija (vakcinacija) dece.Predočićemo i mogućnosti vakcinacije, vakcinama koje nisu obavezne, već se daju na preporuku lekara, uz dogovor roditelja sa izabranim pedijatrom. Suština vakcinacije je razvijanje imuniteta (otpornosti) na teške zarazne bolesti, odnosno sprečavanje oboljevanja od istih. Za svaku vakcinaciju konsultujte se  sa izabranim pedijatrom,…