Adaptirane formule i nemlečna ishrana – BEBA

mob app BEBA

Ishrana preremeno rođene bebe - najnoviji pristupi

Ishrana preremeno rođene bebe – najnoviji pristupi

Najnoviji pristupi i procedure koje se sprovode u nezi i ishraniprevremeno rodjenih beba pomažu da se što pre dostigne telesna težina i razvoj terminskih beba.Prevremeno rođene bebePostnatalni  usporen rast je uobičajena pojava kod  prevremeno rođene dece (prematurusa). On se dugo smatrao neizbežnim i neškodljivim. Sada je, međutim, jasno da on…