Beba nega i razvoj u prvoj godini – BEBA

mob app BEBA

zimske bebe

Zimske bebe, kako negovati zimske bebe

Kako negovati zimske bebe? Dinamika rasta i razvoja zavisti od zrelosti novorođenčeta, njegove težine na rođenju i brojnih drugih faktora. Pravilna nega bebe je veoma važna. Kako negovati zimske bebe? Preporučena temperatura u sobi u kojoj beba boravi je 20-22°C. Izuzetak je jedino za vreme kupanja, kada se preporučuje temperatura do…
Kako negovati jesenju bebu

Kako negovati jesenju bebu?

Kako negovati jesenju bebu, da li je nega jesenje bebe specifična? Iz raznih izvora, mogu se naći različiti zanimljivi, ali često protivrečni, podaci o karakteristikama jesenjih beba, posebnim sklonostima i predispozicijama. Nega jesenje bebe Jedno je sigurno, pružajući vašoj bebi ljubav i pažnju, sigurnost i zaštitu, podsticanjem bebinog razvoja doprinećete…
Higijena muških beba, dečaka

Higijena muških beba, dečaka

Pravilna higijena muških beba, dečaka je važna od prvog dana.  Kako da postupamo i održavamo higijenu muškog novorođenčeta, koja je važna kako bi se sprečile moguće infekcije. Koja su najčešća pitanja majki? Higijena muških beba – dečaka, je specifična? Kod beba dečaka rođenih na vreme, testisi se nalaze u mošnicama…
Znaci da se treba obratiti defektologu

Znaci da se treba obratiti defektologu do 3. godine

Koji su znaci da se treba obratiti defektologu? Postoje razvojne norme koje nam pokazuju šta dete treba da savlada u određenom uzrastu. Tih normi se ne treba „slepo“ pridržavati, svako dete ima svoj tempo razvoja, ali činjenica da dete ne hoda sa 18 meseci ili nema reč sa 20 meseci, a…