sta sa naslovom na vrshu docx-a

Pesticidi u Hrani

Sve je učestalije korišćenje brojnih pesticida pri uzgoju hrane, kao i drugih hemikalija za očuvanje svežine namirnica, duže čuvanje …Pesticidi su velika grupa različitih hemikalija, najčešće organskih supstanci, koje se koriste za zaštitu biljaka, životinja i ljudi od mnogih štetočina kao što su korovske biljke, bakterije, gljivice, grinje, krpelji, insekti,…