Preporučeni Pregledi u Prvom Trimestru Trudnoće

0

Preporučeni pregledi trudnica (kod trudnica koje imaju opterećenu anamnezu mogu da budu i obavezni pokazatelji) u ovom periodu su :

  • skrining na štitastu žlezdu: TSH hormon, po potrebi i drugi hormoni štitaste žlezde,
  • skrining na šećernu bolest (diabetes mellitus), OGTT prema proceni ginekologa koji vodi trudnoću se odredjuje s koliko grama glukoze,
  • CVS-horiocenteza, biopsija horionskih čupica (uzima se uzorak horioskog tkiva radi otkrivanja hromozomskih anomalija, kada za to postoji opterećenje u porodici ili kod trudnica starijih od 35 godina, a ne žele da čekaju period za amniocentezu. Radi se od 9. do 14. nedelje trudnoće (spada u invazivne dijagnostičke testove koji imaju odredjen rizik po majku i plod),
  • cervikalni i vaginalni bakteriološki bris kao skrining na infekciju,
  • Neinvazivni perinatalni test za otkrivanje hromozomskih anomalija ploda zasnovan je na činjenici da se slobodna fetalna DNK nalazi u krvi majke.
Share.

About Author

Comments are closed.