Dunja Urban

Muzički pedagog i Master menadžer u obrazovanju. Svoju karijeru posvetila je osnaživanju mladih i angažmanu u Muzičkoj školi Melodies, uvek imajući u vidu značaj svakodnevnog prisustva muzike u životu dece.
Zašto je pevanje važno i podsticajno za razvoj dece predškolskog uzrasta

Pevanje je Važno za Razvoj Dece

Kako prepoznati talenat za muziku kod deteta? Zašto je pevanje toliko važno i podsticajno za decu? Kako pevanje utiče na formiranje osobina ličnosti deteta?Kako prepoznati talenat za muziku kod svog deteta?Pitanje roditelja sa kojim se, kao profesori muzike, najčešće susrećemo jeste kako prepoznati talenat za muziku kod svog deteta. Čak…