Dunja Urban Muzički pedagog i Master menadžer u obrazovanju

Muzički pedagog i Master menadžer u obrazovanju
Svoju karijeru posvetila je osnaživanju mladih i angažmanu u Muzičkoj školi Melodies, uvek imajući u vidu značaj svakodnevnog prisustva muzike u životu dece.