Dunja Urban

Muzički pedagog i Master menadžer u obrazovanju. Svoju karijeru posvetila je osnaživanju mladih i angažmanu u Muzičkoj školi Melodies, uvek imajući u vidu značaj svakodnevnog prisustva muzike u životu dece.
Zašto je pevanje važno i podsticajno za razvoj dece

Zašto je pevanje važno i podsticajno za razvoj dece?

Zašto je pevanje važno i podsticajno za razvoj dece. Kako prepoznati talenat za muziku kod deteta? Zašto je pevanje toliko važno i podsticajno za decu? Kako pevanje utiče na formiranje osobina ličnosti deteta?Kako prepoznati talenat za muziku kod deteta?Pitanje roditelja sa kojim se, kao profesori muzike, najčešće susrećemo jeste kako…