Ishrana dece

Ishrana dece je od vitalnog značaja za zdravlje i razvoj dece. Saznajte preporuke stručnjaka o ishrani deteta od 1. do 7. godine života.

potrebe za kalcijumom kod dece

Potrebe za kalcijumom kod dece

Kakve su potrebe za kalcijumom kod dece? Energetske i nutritivne potrebe deteta zavise od brojnih faktora. Ali je adekvatna, odnosno optimalno balansirana ishrana, od ključne je važnosti za pravilan rast i razvoj deteta. Za pravilan rast i razvoj deteta Roditelji, od trenutka uvođenja većine namirnica u ishranu deteta, imaju veoma…