Hipospadija i Bebe – Vrste i Lečenje – Trudnoća i Zdravlje

0

Kada nastaje, koje vrste hipospadija (Hypospadia) postoje i kako se leči?

Hipospadija (Hypospadia) predstavlja grupu urođenih anomalija penisa na kome se meatus – otvor mokraćne cevi (uretre) ne nalazi pod samim vrhom glansa u obliku pukotine, već je na liniji od uredno očekivanog do sredine skrotuma sa ventralne strane tj. skrotalne strane muškog polnog organa.

Vrlo često ektopični meatus uretre može biti sužen pa se ne može lako ni naći. Suprotno tome se pojavljuju slučajevi sa mega meatusom – jako proširenim otvorom uretre. Penilna koža (prepucijum) je najčešće prisutna samo sa dorzalne strane penisa, a sa ventralne je većinom u nekom stepenu deformiteta ili nedostatka istog. Mogući su slučajevi hipospadija sa potpuno intaktnim prepucijumom. Često su prisutne ventralne krivine celog falusa, a nešto ređe i lateralne krivine i rotacija – uvrnuća penisa.

1
Ova anomalija nastaje usled poremećaja u embrionalnom razvoju između osme i dvadesete nedelje trudnoće. Ne tako retko može biti povezana sa nekim drugim anomalijama, naročito teže forme hipospadija. Ovo nije hitno stanje u hirurgiji.

U zavisnosti gde se otvor tačno nalazi, postoji nekoliko vrsta hipospadija:

-glanularne i koronarne – otvor uretre je na distalnoj prednjoj strani falusa

-subkoronarne i penilne – kada se otvor nalazi na sredini falusa

-skrotalne ili bazalne – kada se otvor nalazi na korenu falusa, prema mošnicama ili na samim mošnicama dajući nekada vulviformni iznad mošnicama.

Ozbiljnost hipospadije  varira

Postoje lakši i teži oblici. Što je otvor uretre postavljen niže – ka mošnicama, hirurška intervencija će biti zahtevnija. Kod najtežih formi treba isključiti hromozomske anomalije.

Ova urođena anomalija se kod dece uočava vrlo brzo nakon rođenja, najčešće već u porodilištu.

2
Lečenje je isključivo operativno. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji.

Menja se mesto otvora mokraćne cevi tako što hirurg koristeći deo kože sa falusa primenjuje neku od izuzetno velikog broja tehnika. U skorija vremena mnoge “nove tehnike” su dopunjene ali i  dokazane klasične tehnike u savremenijim uslovima i sa boljim materijalima koje su potrebne za  rekonstrukciju mokraćne cevi. Mikrohirurgija je i u ovoj oblasti našla svoju primenu u savremenom dobu. Zato se ne preporučuje da se dete obrezuje pre ovog zahvata.

Boravak u bolnici varira od 5 – 14 dana.

Uglavnom se operacije ne rade kod dece do 3 godine, jer je jako važno da falus poraste kako bi kozmetski efekat bio takođe zadovoljen pored svih ostalih kriterijuma.  U novorođenačkom periodu krvni sudovi su jako mali pa je veća verovatnoća da se oni povrede, preseku i slično što bi za posledicu dalo slab ili potpuni zaostatak u razvoju presađenih delova kože penisa od kojih je formirana nova uretra.

Share.

About Author

Comments are closed.