Boravak u bolnici od jednog dana “One day surgery”

Boravak u bolnici od jednog dana

Boravak u bolnici od jednog dana?  Kod kojih hiruških intervencija se primenjuje kod dece “One day surgery”? Kakav je protokol pre operacije deteta?

Šta je “One day surgery” – Boravak u bolnici od jednog dana?

Kod nekih intervencija kod dece, koje nisu klasična hirurške intervencije već tretmani radio talasima, termokauterom ili laserima, sve češće se u svetu i kod nas primenjuje “One day surgery”. “One day surgery”  su hirurške intervencije u kojima se pacijent po pripremi i u zakazanom terminu operiše, a nakon samo par sati odlazi na kućno lečenje. Poslednjih godina se ovaj način rada praktikuje kod rutinskih operacija koje ne zahtevaju višednevni bolnički tretman.

Boravak u bolnici od jednog dana

Koje operacije kod dece su rutinske?

Pod “rutinskom operacijom” podrazumevamo operacije koje imaju predvidiv  tok i metode rada koje su decenijama praktikovane, te je moguće predvideti pozitivan ishod zahvata, kao i dalji tok oporavka  posle hirurške intervencije  sa jednodnevnim postoperativnim tretmanom,  do odlaska na kućno lečenje isto popodne ili veče.

To su na primer operacije preponske kile, otklanjanje nevusa, bradavica, urasli nokti, pilonidalni sinusi, frenuloplastike, uklanjanje dermoidnih i subkutanih cista, lipoma, papilomi na koži i pregibima, kao i mnoge druge iz oblasti plastične hirurgije i hirurgije minornih urođenih anomalija . Mnoge od navedenih intervencija nisu klasična hirurška intervencija već tretmani radio talasima, termokauterom ili laserima.

Boravak u bolnici od jednog dana

Kakav je protokol pre operacije deteta?

Pacijent  treba  da bude u potpusti zdrav da bi mogao da se operiše , što se definitivno potvrđuje pregledom anesteziologa, izuzev intervencija koje se mogu uraditi  u lokalnoj anesteziji, ali se i u ovakvim situacijama praktikuje nadzor i  “sadejstvo” anesteziologa po potrebi. U ranim jutarnjim časovima pacijent  se operiše i istog dana nakon operacije, ako ne postoje nikakve komplikacije ili rizik od istih, kao i potreba za specijalnim bolničkim tretmanom, dete se otpušta  na kućno lečenje.

Zašto je “One day surgery” dobra praksa? 

Pozitivne strane ovakve metode lečenja su mnogobrojne, pre svega za dete. Manje su traume, kako za dete tako i za roditelje, manje straha, manji rizik od nastanka intrahospitalnih infekcija, a sa druge strane svakako više komoditeta deca imaju kod kuće, bolja atmosfera uz roditelje i svakodnevne aktivnosti, pa će se i strah i trauma svesti na minimum.

Boravak u bolnici od jednog dana

Ovo je posebno važno kod dece sa višestrukim anomalijama koje se ne mogu rešiti jednom hirurškom intervencijom, već razmak između njih mora biti i po nekoliko meseci.

Gde se primenjuje ova praksa?

Ovakav vid intervencija se uvek radi u ustanovama koje dnevnu bolnicu mogu konvertovati u klasičan postoperativni tretman, te ostanak deteta i duže od 24h posle intervencije može biti omogućen. Sociološki aspekt ovakvog hirurškog tretmana je jako bitan naročito u uslovima kakvi su danas,  teške ekonomske recesije.

Magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu.
Preporučujemo vam...
Kakve igre vole trogodišnjaci
Kakve igre vole trogodišnjaci i 12 predloga igara
Kakve igre vole trogodišnjaci? Koje igre su pri tome stimulativne za njihov razvoj? Šta mozete da ocekujete od vaseg trogodisnjeg deteta? Kakve igre vole trogodišnjaci? Sva deca su jedinstvena i različito se razvijaju. Ali postoje određene karakteristike koje su uobičajene i tipične za većinu dece određene starosne grupe. U ovom…