Hernija preponska kila kod dece

Hernija, preponska kila kod dece

Hernija preponska kila kod dece (bruh, hernija lat.Hernia inguinalis) je jedna od najčešćih urođenih anomalija i hirurških intervencija u dečjem uzrastu.

Zašto nastaje hernija preponska kila kod dece?

Kod dece, za razliku od odraslih, ne postoji slabost  mišića prednjeg trbušnog zida, već ova vrsta kile nastaje kao posledica ne zatvaranja processus vaginalis-a peritoneuma, koji se u većini slučajeva ( oko 80%) normalno zatvori tokom prve godine života. Na taj način je omogućen prolaz nekog dela ili kompletnog organa iz trbušne duplje  (tanko crevo, delovi debelog creva, jajnik kod devojčica , deo trbušne maramice – omentuma) kroz unutrašnji otvor ingvinalnog kanala.

Hernija, preponska kila kod dece

Da li je lečenje preponske kile je isključivo hirurško?

Da, rizik od uklještavanja je veoma visok, naročito kod dece ispod prve godine života. U toku uklještenja dolazi do prekida cirkulacije uklještenih delova ili kompletnog organa, kao i prekid cirkulacije u krvnim sudovima istostranog testis kod muške dece jer krvni sudovi za taj testis prolaze kroz isti otvor na izlasku iz trbušne duplje, tj. ulasku u preponski kanal.

Kada se operiše preponska kila, u kom uzrastu?

Ali ako ne postoje komplikacije, preponsku kilu ne treba operisati pre trećeg meseca života deteta. Razlog je taj što je u prva tri meseca, dete mnogo podložnije infekcijama i traumama nego nakon tog perioda. Samim tim, i oporavak je mnogo brži. Dakle, preponska kila se posle trećeg meseca života operiše kada se otkrije, ali i kada roditelji postanu svesni da dete ima urođenu anomaliju koja se ne može konzervativno lečiti.

Operacija se izvodi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji i svodi se na uklanjanje kilne kese, kao i na rekonstrukciju ingvinalnog kanala.

Koliko dugo se ostaje u bolnici posle operacije preponske kile?

Ranije su te operacije zahtevale višednevni boravak u bolnici, a danas ova vrsta operacije spada u jednodnevno hirurško lečenje, što takodje ide u prilog  manje psihološke traume kako za dete, tako i za roditelje.

U izuzetnim slučajevima, kada se kilna kesa ne odstrani dovoljno visoko, ili se ne ukloni processus vaginalis peritonei kao tačka vodilja u formiranju preponske kile,  može da dođe do ponovne pojave kile (recidiv),  ili povlačenja testisa u ingvinalni kanal, što predstavlja indikaciju za novi hirurški zahvat.

Moguće je da se nakon uspešnog lečenja kile, ona pojavi na drugoj strani, što podrazumeva sprovođenje identičnog tretmana.  Recidivi su  češći kod ženske dece. Rezultati operativnog lečenja su veoma dobri ( oko 99%).

Specijalista dečje hirurgije, subspecijalista dečije urologije, magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urodjeno deformisanim stopalima. Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju koštne srži kod dece.
Preporučujemo vam...
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…