Aleksandar Milivojević Pedagog

Stručni saradnik predškolskih i školskih ustanova.
Značaj prilagođavanja deteta na vrtić

Adaptacija deteta na vrtić utiče kasnije na oblikovanje ličnosti deteta?

Adaptacija na vrtić je,  neizbežni deo odrastanja deteta, ali i  prvi ozbiljniji test koji očekuje porodicu pri susretu sa društvom. Uspešnost adaptacije deteta na vrtić utiče kasnije na oblikovanje ličnosti deteta? Da, jer vrtić predstavlja prvu društvenu instituciju koju porodica susreće na specifičan način. Svaka porodica mora da prođe kroz…