Aleksandar Milivojević Pedagog

Stručni saradnik predškolskih i školskih ustanova.
Adaptacija deteta na vrtić

Adaptacija deteta na vrtić utiče kasnije na oblikovanje ličnosti deteta?

Adaptacija deteta na vrtić je,  neizbežni deo odrastanja deteta, ali i  prvi ozbiljniji test koji očekuje porodicu pri susretu sa društvom. Uspešnost adaptacije deteta na vrtić utiče kasnije na oblikovanje ličnosti deteta? Da, jer vrtić predstavlja prvu društvenu instituciju koju porodica susreće na specifičan način. Svaka porodica mora da prođe…