Dr Andrijana Dodić Dečji i adolescentni psihijatar

Specijalista dečje i adolescentne psihijatrije. Fokus usmeren na razvojni period dece, neurorazvojne poremećaje i ostale poremećaje u detinjstvu.