Dr Andrijana Dodić Dečji i adolescentni psihijatar

Specijalista dečje i adolescentne psihijatrije. Pretežni fokus usmeren na razvojni period dece, neurorazvojne poremećaje i ostale poremećaje koji se javljaju u detinjstvu.