Mr sc. dr Biljana Stanojković

Dečji fizijatar Sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, učesnik brojnih stručnih skupova.