Mr sc. dr Biljana Stanojković Dečji fizijatar

Sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, učesnik brojnih stručnih skupova.