Danijela Lekić Psiholog

Posvetila se radu sa decom i kreiranju i izradi lutki od prirodnih materijala.

Naučite sa nama da pravite lutku

Naučite sa nama da pravite lutku.  Za dete, lutka je živo biće sa sopstvenim karakternim osobinama koje su u uskoj vezi sa njenim izgledom. A ona koju zajedno napravite je neprocenljivo važna! Sjana i važna drugarica je lutka Najčuveniji dečiji psihoanalitičari su posmatranjem aktivnosti i pažljivim slušanjem dosetki i izjava…