Jovana Milovanović Master psiholog

psiholog
Bavi se psihološkim aspektima steriliteta kod žena. Pohađala je edukaciju iz REBT-a (racionalno-emotivno bihejvioralna terapija).
Problem sa začećem

Stres i problem sa začećem

Problem sa začećem je veoma stresno iskustvo žene a među različitim uzrocima i faktorima koji mogu doprineti nemogućnosti začeća, izdvaja se stres, koji je danas, nažalost, gotovo neizbežan. Problem sa začećem stresno iskustvo žene Problem sa plodnošću  je, neminovno, stresno iskustvo za žene. I tada jako značajnu ulogu ima naša…