Jovana Milovanović

Master psiholog Bavi se psihološkim aspektima steriliteta kod žena. Pohađala je edukaciju iz REBT-a (racionalno-emotivno bihejvioralna terapija). Psihoterapijski rad je ono što je najviše zanima i ispunjava, posebno u oblasti mentalnog zdravlja kod žena (bavi se problemima sa plodnošću kod žena, a u master radu se bavila poremećajima ishrane kod devojaka).
Problem sa Začećem, Značaj Stresa i Kako ga Prevazići

Stres i Problem sa Začećem

Među različitim uzrocima i faktorima koji mogu doprineti nemogućnosti začeća, izdvaja se stres, koji je danas, nažalost, gotovo neizbežan.Problem sa plodnošćuje, neminovno, stresno iskustvo za žene. I tada jako značajnu ulogu ima naša psiha, kao i odnos prema problemu s kojim se suočavamo. Ipak, stres nije jedini uzrok, iuglavnom je…