Katarina Jonev

Stručnjak za bezbednost dece na internetu, doktorant Fakulteta političkih nauka, autor knjiga ,,Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje” i ,,Uticaj mobilnih telefona na razvoj dece”. Održala više od 350 predavanja širom Srbije na temu bezbednosti dece i mladih na internetu i društvenim mrežama.
Zavisnost od interneta kod dece

Zavisnost od interneta kod dece i roditelja

Zavisnost od interneta kod dece je sve češći problem i tema koja zaokuplja pažnju. Budi i sve veću zabrinutost roditelja. Međutim, i mnogi roditelji su ušli u tu zamku. Kako da izbegnemo stvaranje zavisnosti kod dece? Šta je pravilo 3-6-9-12 koje pomaže roditeljima? Zavisnost od interneta kod dece Veliku ulogu…