Marija Svetozarević Master specijalni pedagog

Psihoterapeut u edukaciji. Autor je i realizator edukativnih radionica za odrasle, sa temama roditeljstva i ličnog razvoja.