Mr ph.grupa farmaceuta - Farmacionizam

Mr. ph Melanija Mehandžiska Milica Vulević i Stefanija Mehandžiska Farmacionizam je edukativni profil na instagramu koji vode tri magistre farmacije.