Snežana Radić

Pedijatar, subspecijalista pulmologije Kreator website-a www.decija-astma.com 79 stručnih radova u međunarodnim i domaćim medicinskim časopisima i zbornicima radova. Član je Republičke komisije za donošenje Nacionalne strategije za astmu i HOBP Srbije, prihvaćena od strane vlade RS marta 2016. Predsednik Udruženja za prava dece sa astmom „Dašak“.
Bronhiolitis, Bolest Malog Deteta ( ispod 2 godine) – Simptomi, Prevencija i Lečenje

Bronhiolitis, Bolest Malog Deteta

Bronhiolitis  je akutno zapaljenje najmanjih sprovodnih disajnih puteva  – bronhiola, koji se nalaze odmah pored alveola. Karakteriše  se sviranjem u grudima (wheezing) i otežanim disanjem.  To je tipična bolest malog deteta ispod 2 godine starosti. Bronhiolitis nastaje kao rezultat virusne infekcijeIzazivaju ga rinovirusi, adeno virus, influenza virusi A & B,…