Prim. dr sci. med Snežana Radić

Pedijatar, subspecijalista pulmologije Kreator website-a www.decija-astma.com 79 stručnih radova u međunarodnim i domaćim medicinskim časopisima i zbornicima radova. Član je Republičke komisije za donošenje Nacionalne strategije za astmu i HOBP Srbije, prihvaćena od strane vlade RS marta 2016. Predsednik Udruženja za prava dece sa astmom „Dašak“.
Bronhiolitis, Bolest Malog Deteta

Bronhiolitis, Simptomi, Prevencija i Lečenje

Bronhiolitis je bolest malog deteta, akutno zapaljenje najmanjih sprovodnih disajnih puteva  – bronhiola, koji se nalaze odmah pored alveola. Karakteriše  se sviranjem u grudima (wheezing) i otežanim disanjem.Bronhiolitis nastaje kao rezultat virusne infekcijeIzazivaju ga rinovirusi, adeno virus, influenza virusi A & B, coronavirusi , parainfluenza virusi, kao i respiratorni sincicijalni…