Prim. dr med sci. Tanja Knežević Specijalista higijene

spec. Higijene
Radi u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima kao predavač.
Artificijelne i Funkcionalne Vode

Šta su Artificijelne i Funkcionalne Vode?

Sve češće se srećemo sa terminom – artificijelne i funkcionalne vode. Koje su to vode za piće? Šta su Artificijelne i Funkcionalne Vode? Artificijalne vode u terminološkom smislu predstavljaju veštačke vode, odnosno vode gde se različitim tehničko-tehnološkim postupcima u toku njenog tretmana-proizvonje može postići željeni kvalitet kao i naknadnim dodavanjem…