Najpopularnija Imena Devojčica

Najpopularnija Imena Devojčica

Drage mame i tate, ovo su najpopularnija imena devojčica, koja ste vi izabrali na društvenim mrežama portala Trudnoća i zdravlje.

Najpopularnija imena devojčica, po vašem izboru

Najpopularnija Imena Devojčica

Popularna su i ova imena devojčica:

Magdalena, Kalina, Maša, Nađa, Nikolija, Marija, Lola, Natalija, Katarina,  Emilija, Jovana, Jana, Iva, Isidora, Darija, Klara, Nađa, Eva, Katja, Amina,  Elena , Helena, Hana, Angelina, Ema, Irina, Eva, Asja, Bojana, Vera, Vanja, Višnja, Mia, Viktorija, Lenka, Lara, Dorotea, Danica, Dea, Dalila,  Divna, Drina, Dušica, Đurđina, Dragana, Đzejla, Emina, Iris, Ivona, Lana, Nevena, Nina, Neda i Tea.

Najpopularnija Imena Devojčica
Toliko ljubavi treba da stane u imenu devojčice…

Poreklo i značenje ženskih imena: 

Ime Anđelija:  poreklo iz grčkog “angelus” u značenju” poslanik”, “anđeo”, nadzemaljsko krilato duhovno biće koje služi Boga i pomaže ljudima.

Ime Anja: originalno je staro-slovenskog poreklasa značenjem “božija mislost”.

Ime Ana: starohebrejskog porekla, sa značenjem milosrdnost, blagost, svetlost; dobrota; milosrđe; bogobojažljivost, a u hrišćanstvu značenje imena Ana je „ona koja je blažena“; „ona koja će vaskrsnuti“; „žena koja će ponovo da se rodi“.

Ime Anđela: potiče od grčke reči Angelos, a u prevodu znači anđeo, glasnik, vesnik, “ona koja je data od Anđela”

Ime Ajla : islamskog porekla, sa značenjem  „ona koja je rođena na visokom položaju“; „ona koja je stvorena da vlada“; „ona koja je sjajna“; „ona koja ima oreol svetlosti i sjaja“; „ona koja je mesečeva kći“…

Ime Dunja: naše domaće ime gdje je naziv drveta i mirisnog ploda “dunja” uzet je za lično ime.

Ime Milica:  slovenskog porekla, ona koja “je rođena da bude mila” koja je mila i draga.

Ime Mila: izvedeno je iz imena Milica.

Najpopularnija Imena Devojčica
Roditelji često imaju dogovor oko imena i pre rođenja deteta

Ime Nikolina: ime je izvedeno od muškog imena Nikola, (grčkog Nikolaos), i znači pobednica!

Ime Petra: je biblijsko ime koje potiče iz grčkog jezika i znači mali kamen, odnosno stenu (snažna kao stena).

Ime Sofija: potiče od grčke reči  (Sophía),  i znači mudrost, znanje i veštinu.

Ime Sara: јеžensko biblijsko ime hebrejskog porekla sa značenjem  vladarica, kneginja, žena visokog ranga…

Ime Teodora: je grčkog porekla i znači božiji dar.

Ime Tara: je savremeno ime i poreklo je vezano  za planinu Taru, reku…

Ime Iskra: je slovensko žensko ime, sa značenjem ona koja obasjava svetlošću i toplinom, koja sija …

Ime Lena: grčkog porekla, sa značenjem svetlost, ona koja obasjava, svetlo, sjaj, lepa devojka…

Autor projekta Trudnoća i zdravlje. Autor realizovanih uspešnih projekata: Zdrava hrana-Zelena jabuka, Berza male privrede, Svet u srcu i brojnih drugih.
Preporučujemo vam...