Za Veću Sposobnost Govorno Jezičkog Aparata Dece – Vežbe

Za Veću Sposobnost Govorno Jezičkog Aparata Dece - Praktične Vežbe

Kakav je govor vašeg deteta? Dete nepravilno  izgovara  odredjena slova i reči. Kako povećati sposobnost govorno-jezičkog aparata?

Ovo su vežbe koje i roditelji mogu da praktikuju sa decom. Iz ordinacije defektologa somatopeda.

Praktične Vežbe za Govor Deteta

Za veću sposobnost govorno jezičkog aparata dece

Evo vežbi iz ordinacije defektologa somatopeda, koje možete raditi i vi sa svojim detetom.

Koje vežbe sprovoditi?

–  duvanje svećica,
–  pravljenje balončića od sapunice,
–  korišćenje slamčice kada dete pije sok,
–  duvanje kroz slamčicu,
–  igra sa ping-pong lopticom,
–  vežbe za veću pokretljivost jezika,
–  podizanje jezika ka nosu,

Raditi više puta ove vežbe i više puta u toku dana!

Vežbe za veću pokretljivost jezika

veca-sposobnost-govorno-jezickog-aparata-prakticne-vezbe-stimulacija-cula-ukusa-clanak-3 veca-sposobnost-govorno-jezickog-aparata-prakticne-vezbe-stimulacija-cula-ukusa-clanak-4

  • pokreti jezikom levo-desno
  • pokreti jezikom ka bradi i ka nosu
  • pun krug jezikom na jednu pa na drugu stranu

Raditi više puta ove vežbe i više puta u toku dana!

Vežbe za jačanje mišića obraza – naduvavanje obraza

veca-sposobnost-govorno-jezickog-aparata-prakticne-vezbe-stimulacija-cula-ukusa-clanak-5 veca-sposobnost-govorno-jezickog-aparata-prakticne-vezbe-stimulacija-cula-ukusa-clanak-6

  • naduvavanje jednog obraza
  • naduvavanje drugog obraza
  • zatim naduvati oba obraza

Raditi više puta ove vežbe i više puta u toku dana!

Igra sa ping pong lopticom za bolji govor

Sedite za sto preko puta deteta. Na sto stavite ping pong lopticu . I dete i vi imate slamčicu za sok. Duvajte kroz slamčicu i pomerajte lopticu i Vi i stimulišite dete da to radi. Ovo je zabavna i divna zajednička aktivnost sa detetom koja će mu pomoći i da ojača svoj govorno jezički aparat.

Za Veću Sposobnost Govorno Jezičkog Aparata Dece - Praktične Vežbe Vežbe usana za bolji govor

  • grickanje donje i gornje usne,
  • vibracije usana (izduvavati kroz blago stisnute usne vazduh kao bumbar)

Stimulacija čula ukusa vrši se vežbama oralne praksije, čime se postiže veća sposobnost govorno-jezičkog aparata.

Vežbe za stimulaciju čula ukusa

Ovom vežbom vrši se stimulacija receptora koji se nalaze na jeziku slatko-slano, kiselo-gorko.

Deci se daju tri keka istog ukusa, boje, veličine, teksture, i to:

  • dva slatka i
  • jedan slan da osete razliku

Defektolozi-somatopedi bave se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja motorike, koja se ogleda u slaboj pokretljivosti, nedovoljnoj koordinisanosti pokreta, oštećenjima fine motorike, usporenim senzomotornim i psihomotornim funkcijama.

Radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate: Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu; Biological treatments for autism and ADHD; Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota; Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana i brojne druge.
Preporučujemo vam...