Dragana Radić Jovanović

Master fizička hemija Univerzitet u Beogradu. Vodeći revizor za KMS, EMS, FSMS, EEMS i 17021… Član Radna grupa za Ministarstvo zdravlja, član ISO Comitte (potrošački proizvodi, igračke, nameštaj), predsednik Radne grupe za igračke; Autor i koautor naučnih publikacija.
O čemu voditi računa pri izboru igračaka

Pravila za Izbor Igračke za Dete

Prvo pravilo u izboru igračaka je bezbednost deteta, evo o čemu sve voditi računa pri izboru igračaka!Prilikom izbora igračke mora se biti veoma obazriv,  loš izbor igračke, neadekvatna upotreba ili  nebezbedna igračka,   može da bude štetna, da dovede do povreda, i ozbiljnih i neželjenih efekata.Igračke su veoma važne!Od najranijeg uzrasta…